Zašto eksplodira bojler

12/05/2018 Ostalo 31098 Views
Jednostavno objašnjenje koji bojleri i zašto eksplodiraju, kao i šta uraditi da do toga ne dođe.

Bojler eksplodira usled neispravnosti. Dakle, bojler koji je ispravan i pravilno održavan nikada neće eksplodirati.


Posledice eksplozije bojlera

Čak i ako se ne održava u besprekornom stanju on ima tri vrste zaštite. Tek kada sve otkažu dolazi do uništenja bojlera koji u tom trenutku predstavlja veliku opasnost. Ipak, ne moramo se bojati svakog bojlera.


mali kuhinjski bojler

Mali bojleri (do 10 litara) koji se najčešće koriste u kuhinjama, takozvani prelivni bojleri, ne mogu da eksplodiraju.


šematski prikaz rada bojlera

Kada pustimo vruću vodu na česmi, mi ustvari otvorimo ventil koji je zadržavao vodu iz gradske mreže. Kako hladna voda ulazi u kazan bojlera, pri dnu, ona potiskuje vruću vodu sa vrha. Kada zavrnemo slavinu, praktično odvojimo vodu u bojleru od pritiska vode gradske mreže. Pri pregrejavanju vode ona slobodno isticaće na slavinu (otud kod ovih bojlera uvek postoji kapljanje vode na česmi kada se voda u njemu greje), zbog čega se oni i zovu prelivni bojleri jer voda slobodno „preliva“ usled grejanja i širenja. Na ovaj način, nikada u bojleru neće pritisak vode dovoljno porasti da bi oštetio metalni kazan bojlera.


bojler u kupatilu

Kod velikih bojlera koji se koriste u kupatilima, takozvanim potisnim bojlerima, situacija je drugačija. Konstruktivno su tako izvedeni da je u kazanu bojlera mrežni pritisak vode i kada se on ne koristi.


šematski prikaz rada potisnog bojlera

Puštanjem vruće vode na česmi oslobađa se prostor u bojleru koji popunjava hladna voda iz mrežnog napajanja. Pri pregrejavanju voda se širi i stvara se para što povećava pritisak vode u bojleru. Kako je na ulaznu cev montiran nepovratni ventil (da se u slučaju nestanka vode bojler ne isprazni kroz cevi) višak vode nigde ne može da ode i pritisak nastavlja da raste.


termostat potisnog bojlera

Prvi stepen zaštite je termostat. Na njemu možete podešavati temperaturu u rasponu od 35 do 85 stepeni. Kod nekih novijih bojlera ne postoji mogućnost ove regulacije, bar ne sa spoljne strane kao kod starijih modela, kod kojih ste mogli da birate jedan od tri položaja I – 35°C, II – 60°C i III – 85°C.


termo-osigurač potisnog bojlera

Ukoliko se pokvari termoregulator tako da se nastavi napajanje strujom grejača temperatura raste sve do 90°C. Tada napajanje grejača  prekida termo-osigurač. Ovo je drugi stepen zaštite. Jednom razdvojeni njegovi kontakti mogu se spojiti samo ručno, što znači da bojler neće raditi ni kada se voda u njemu ohladi sve dok se termo-osigurač ručno ponovo ne aktivira. Kada vam se ovo dogodi obavezno promenite termoregulator jer je on verovatno pokvaren.


nepovratni ventil potisnog bojlera

Ukoliko i on otkaže iz nekog razloga, ostaje poslednji stepen osiguranja a to je nepovratni ventil. On ne može da vrati vodu u mrežu ali može da izbaci višak vode napolje. Usled povećanja temperature pritisak vode će savladati oprugu ventila koji počinje da ispušta vodu iz bojlera. Ukoliko je on neispravan, i pritisak vode ne može da savlada njegovu oprugu…. tek u tom slučaju pritisak vode nastavlja da se povećava do granice kada se čelični kazan bojlera raspadne.


regulacija temperature vode u potisnom bojleru

Kako proveriti ispravnost ova tri uređaja? Termoregulator kontrolišete tako što ga smanjite na 0-ti podeok i gledate da li se kontrolna lampica ugasila.  Ukoliko nije (a u bojleru je voda topla) on nije ispravan. U suprotnom čućete karakterističan zvuk kada se kontakti razdvoje. Pri okretanju u suprotnom smeru ponovo ćete čuti zvuk kada se kontakti spoje.


termo-osigurač potisnog bojlera

Termo-osigurač je veoma siguran element i retko otkazuje. Ispravnost možete proveriti tako što ćete njegovu sondu zagrejeti preko 90°C. Odmah bi morao da razdvoji kontakte (koji su redovno zatvoreni) što možete proveriti digitalnim unimerom.


nepovratni ventil kod potisnog bojlera

Nepovratni ventil ćete proveriti tako što njegovu kapicu zarotirate u smeru suprotno od kazaljke na satu. Kada osetite preskok na poslednjem navoju trebala bi da krene voda na ventil. Ukoliko se to ne desi ventil je neispravan i obavezno se mora promeniti. Ovu kontrolu proizvođači preporučuju bar jednom u šest meseci.


električni prekidač

Šta raditi u slučaju nekontrolisanog grejanja vode i kako ga prepoznati? Zujanje i ključanje vode koje se čuje iz bojlera su pouzdan znak da se nešto opasno dešava u njemu. Kada to čujete (a verovatno ćete i na termometru videti previsoku temperaturu, pod uslovom da je i on tačan) prvo što treba da uradite je da prekinete dovod struje. To možete da uradite na prekidaču koji napaja bojler. U slučaju nepostojanja istog isključite osigurač na kome je vezan bojler. Ukoliko imate ugrađenu fid sklopku, njenim aktiviranjem isključujete kompletnu struju u stanu.


ventil

Drugi korak je da smanjite pritisak u bojleru ispuštanjem viška vode. Pažnja: Nikako ne puštajte vruću vodu na česmi. Time ćete omogućiti da hladna voda prodre u bojler a ona u kombinaciji sa parom daje reakciju ravnu eksploziji koja može da razori bojler. Pravilno ćete postupiti ako zatvorite ventil za dovod hladne vode u bojler


puštanje vode na nepovratnom ventilu potisnog bojlera

A zatim odvrnete kapicu nepovratnog ventila i omogućite oticanje vrele vode. Može da se desi da kamenac zapekne ventil, tada se poslužite kleštima. Pri ovome budite jako oprezni jer će voda zagrejana na 100°C pod velikim pritiskom izlaziti na malu rupu nepovratnog ventila.

Related articles