Zamena ležišta halogene sijalice

19/08/2018 Procedure 11958 Views
Jednostavno objašnjenje kako po principu Uradi Sam da zamenite jedan tip ležišta za halogenu sijalicu sa drugim tipom.

Halogene sijalice su polako ušle u svako domaćinstvo. Imaju blistavu i prijatnu svetlost, stvaraju dobar kontrast, mogu lepo da naglase određene detalje u enterijeru. Na tržištu postoje razni modeli halogenih sijalica kao i odgovarajućih ležišta za te sijalice. Pogledajte kako je moguće zameniti ležište jednog tipa halogene sijalice sa ležištem drugog tipa.


Potreban alat: Probna lampa

Potreban materijal: ležište za halogenu sijalicu tipa Gu10


dve halogene sijalice sa pripadajućim ležištima

Tip halogene sijalice, koji nosi oznaku G4 prikazan na desnoj strani slike, nije se pokazao kao dobar. Takva sijalica je bila nepouzdana, cesto je pregorevala i nije davala zadovoljavajući osvetljaj. Zbog toga smo odlučili da je zamenimo sa mnogo kvalitetnijim modelom halogene sijalice (na levoj strani slike) za koju prodavac garantuje 2000 sati besprekidnog rada i mnogo bolje osvetljenje. Takođe, kontakti koji sijalicu napajaju električnom energijom su drugačiji pa je neophodno zameniti ležište halogene sijalice novim koje nosi oznaku modela Gu10.


halogena sijalica

Tip rozetne koja drži halogenu sijalicu, u našem slučaju, predviđa da se zamena sijalice vrši sa zadnje strane. Ovakav tip se ugrađuje u plakare ili ogledala u kupatilima. U spuštene plafone se ugrađuje drugi tip koji omogućava vađenje halogene sijalice sa prednje strane.


halogena sijalica u svom nosaču

Ako pogledate sa zadnje strane trebali bi da vidite nešto slično. Dva provodnika koji napajaju halogenu sijalicu i dve opruge koje halogenu sijalicu pridržavaju u ležištu. Jedan provodnik je nula a drugi, naravno, fazni provodnik.Pre nego što započnete demontažu uverite se da ste isključili odgovarajući automatski osigurač.


otpuštanje opruga sa halogene sijalice

Najpre, oslobodite opruge…


vađenje halogene sijalice iz nosača

Zatim izvadite halogenu sijalicu iz svog nosača


vađenje halogene sijalice iz ležišta

I prostim povlačenjem razdvojite halogenu sijalicu od konektora koji napaja halogenu sijalicu električnom energijom.


ležište halogene sijalice

Posle ovoga otpustite šrafove na luster klemi da biste skinuli ležište.


luster klema i dva provodnika

Kada ste ih dovoljno otpustili provodnici se lako izvlače


luster klema

Na to mesto pritegnite provodnike novog ležišta. Nije bitan razmeštaj provodnika.


postavljanje halogene sijalice u ležište

Halogenu sijalicu ćete u novo ležište postaviti tako da kontakti sa halogene sijalice uđu u odgovarajuće rupe na konektoru


zamena ležišta halogene sijalice

A zatim ćete pridržavajući ležište halogenu sijalicu blago zarotirati u smeru kazaljke na satu.


zamena ležišta halogene sijalice

Postavite halogenu sijalicu u njen nosač i učvrstite oprugama. Pre uključivanja dobro obrišite halogenu sijalicu. Kod halogene sijalice 30% energije ide na vidljivu svetlost a ostalih 70% se troši na infracrveno zračinje, odnosno zagrevanje. Masnoća sa prstiju koja ostaje na sijalici prilikom zagrejavanja smanjuje vek trajanja halogene sijalice. Kada ste sve to završili preostaje samo da uključite osigurač i proverite da li halogena sijalica svetli.

Related articles