Zamena jednopolnog električnog prekidača

19/05/2018 Popravke 27376 Views
Jednopolni ili običan prekidač služi za uključivanje samo jednog izvora svetlosti, ventilatora, grejalica i sl. Ovde ćete videti kako je lako zameniti ovaj prekidač po principu Uradi Sam.

Jednopolni električni prekidač je verovatno najčešći prekidač u kući ili stanu. Postoji u svakoj prostoriji  i služi za uključivanje i isključivanje svetla.


Potreban alat: probna lampa


simbol električnog jednopolnog prekidača

Jednopolni ili običan prekidač služi za uključivanje samo jednog izvora svetlosti, ventilatora, grejalica i sl. Ovaj tip prekidača je najjednostavniji i najčešći  prekidač električne struje u domaćinstvima.


šema vezivanja jednopolnog električnog prekidača u strujnom kolu

Šema vezivanja jednopolnog prekidača je veoma jednostavna. U istu granu se postavlja prekidač i potrošač. Prekidač se uvek postavlja tako da prekida fazni provodnik. U nekim loše izvedenim električnim instalacijama pronaći ćete i situaciju da se prekidačem prekida nulti provodnik a da je sijalično grlo konstantno „pod naponom“. Upravo iz ovog razloga nije dovoljno isključiti jednopolni prekidač pre započinjanja intervencije na sijaličnom grlu jer to ne garantuje da nema napona na potrošaču.


odšrafljivanje šrafa na jednopolnom prekidaču

Pre nego što krenemo u zamenu jednopolnog prekidača neophodno je isključiti napon napajanja svetlosnog izvora. To ćemo uraditi tako što ćemo najpre uključiti prekidač (sijalica svetli) a zatim ćemo izvrnuti patronu odgovarajućeg osigurača (ako se radi o starom tipu osigurača) odnosno, prebaciti polugu u nulti položaj ako je u pitanju automatski  osigurač. Ako se sijalica ugasi to je dovoljan dokaz da na provodnicima prekidača nema napona i da se može započeti sa zamenom. Sada može da se pristupi zameni jednopolnog prekidača. Najpre se odvijačem odviju dva šrafa koja se nalaze sa prednje strane jednopolnog prekidača što će omogućiti vađenje prekidača iz zida.


proveravanje prisustva napona na jednopolnom prekidaču uz pomoć glinerice

Ovo je prilika da se još jednom proveri da li na provodnicima ima napona. Za to se koristi ispitivač, probna lampa, glinerica ili kako god se vama sviđa da zovete taj instrument koji podseća na šrafciger. Dodirnite njegovim vrhom jedan šraf, držeći palac na metalnom delu, na suprotnom kraju ispitivača. Ponovite ovo i sa drugim šrafom i kada se uverite da lampa ispitivača ne svetli (što znači da nema napona) odvijte šrafove i oslobodite provodnike. Kod starih jendnopolnih prekidača je bilo pravilo da se fazni provodnik priključuje na manji šraf. Kod novih jednopolnih prekidača šrafovi su isti tako da ne morate o tome da vodite brigu.


Princip vezivanja jednopolnog električnog prekidača

Način spajanja jednopolnog prekidača je krajnje jednostavan kao što je prikazano na šemi. Za spajanje se koristi provodnik poprečnog preseka 1.5mm2. Nulti provodnik se spaja na navoj sijaličnog grla a fazni provodnik na središnji kontakt sijaličnog grla. Fazni provodnik se prekida jednopolnim prekidačem iz razloga o kojima je već bilo reči.


dva provodnika u dozni

Dalje sledi jednostavan postupak. Ispred vas se nalaze dva provodnika kao na slici. Bez obzira koje su boje, u ovom slučaju je to nebitno.


rastavljanje jednopolnog električnog prekidača

Kod novih tipova jednopolnih prekidača poklopac drže plastične „žabice“. Korišćenjem poluge treba ga skinuti.


povezivanje jednopolnog prekidača

Sa strane tela jednopolnog prekidača ili sa prednje strane (zavisno od tipa prekidača) uočićete otvore u koje treba da se montiraju provodnici. Za ovaj tip jednopolnog prekidača treba da ih bude dva.


povezivanje jednopolnog prekidača

Ubacite kablove u pomenute rupe i dobro pritegnite odgovarajućim šrafovima.


montiranje jednopolnog električnog prekidača

Kada ste to uradili gurnite telo jednopolnog prekidača u doznu na zidu tako da se prednja strana jednopolnog prekidača poravna sa zidom (nekada to ide malo teže zbog kablova ali ako upotrebite malo brutalne sile… sarađivaće). Uverite se da jednopolni prekidač stoji horizontalno a onda stegnite šrafove kao na slici što će učvrstiti prekidač.


montiranje jednopolnog električnog prekidača

Posao je, faktički, završen. Ostaje samo da se montira ukrasna maska koju drže plastične kopče.


zamenjem jednopolni električni prekidač

Sada preostaje samo da se isproba novi jednopolni prekidač. Vratite osigurač u prvobitno stanje, uključite-isključite prekidač i ako se sijalica pali i gasi dobro ste uradili posao po principu URADI SAM.

Related articles