Veš mašina se prekomerno puni vodom

02/07/2018 Popravke 27210 Views
Kada uključite veš mašinu a ona umesto da pere veš samo prima vodu ne morate da zovete majstora. Ovaj kvar može da otkloni svaki Uradi Sam majstor. Evo kako.

Kada uključite veš mašinu a ona umesto da pere, Vaša veš mašina se prekomerno puni vodom. Zbog ovoga  ne morate da zovete majstora.


Potreban alat: Digitalni unimer

Potreban materijal:


Veš mašina

Ovaj kvar, uz malo strpljenja, može svaki Uradi Sam majstor da otkloni. Tri stvari mogu biti uzrok ovome. Pre nego što bilo šta počnete da radite isključite veš mašinu iz struje i zavrnite česmu za dovod vode.


dva presostata u veš mašini

Hidrostat ili presostat, kako ga još neko naziva, je glavni osumnjičeni. Ovaj element reguliše količinu vode koju će mašina uzeti.  Konstrukcija mu je prilično složena. Princip je da povećanjem nivoa vode raste pritisak vazduha u presostatu. U jednom trenutku membrana menja položaj kontakata i električni prekidač  isključuje dovod struje u elektroventil. Ventil zaustavlja dotok vode a potom se uključuje motor programatora. Količina vode koja je puštena u mašinu zavisi od toga kako je presostat baždaren. Postoje jednostruki i dvostruki presostati. Jednostruki se retko sam ugrađuje. Ako imate dugme koje vam omogućava pranje polovine zapremine mašine, onda će te u vašoj mašini imati i jednostruki i dvostruki presostat.


šematski prikaz rada presostata veš mašine

Šema jednostrukog presostata je jednostavna. Preko kontakta 11 dovodi se struja na kontakt 12 što omogućava da elektro ventil bude otvoren i voda slobodno ulazi u bubanja veš mašine. Kada nivo dovoljno poraste i pritisak prebaci kotvu na kontakt 13, elektro ventil ostaje bez napona i zatvara dotok vode a istovremeno se pokreće motor programatora i otpočinje pranje.


šematski prikaz rada presostata veš mašine

Dvostruki presostat je samo naizgled složeniji. Može se posmatrati kao dva jednostruka presostata spojena u jedan. Jedna polovina sa kontaktima 21, 22 i 23 dozvoljava viši nivo vode u bubnju i odnosi se na predpranje (otprilike 18 litara). Kontakti 11, 12 i 13 regulišu količinu vode za pranje koja iznosi oko 15 litara. Na samom presostatu postoje šrafovi kojima možete sami odrediti količinu vode koju će propuštati, ali to nije preporučljivo raditi pošto su oni fabrički podešeni na optimalnu količinu. Neki presostati imaju i kontakt br. 24. Sa njega provodnik ide na pumpu za izbacivanje vode i na 6 kontakt programatora. To je sigurnosni kontakt. On služi da aktivira pumpu za izbacivanje vode kada nivo vode u bubnju pređe kritični nivo.


crevo presostata veš mašine

Kako proveriti njegovu ispravnost? Najpre skinite crevo koje se nalazi sa zadnje strane presostata. To će vam omogućiti da dunete u presostat. Pri tome se mora čuti prebacivanje preklopnika. U slučaju dvostrukog presostata, prvo će se čuti prebacivanje preklopnika za niži nivo vode, a zatim još jedan, za viši. Ukoliko to ne čujete, presostat je neispravan i treba ga promeniti.


merenje otpornosti na presostatu veš mašine uz pomoć digitalnog unimera

Ukoliko ste čuli prebacivanje preklopnika potrebno je izvršiti još neka merenja kako bi bili sigurni da je presostat ispravan. Za ovo Vam je potreban digitalni unimer ili nešto slično kako bi ste otkrili kratak spoj. Prvo izmerite otpornost između kontakta 11 i 12. Ona bi trebala da bude 0, znači između ta dva kontakta je kratak spoj. Zatim prebacite ommetar na kontakte 11 i 13. Otpornost je beskonačna. Sada lagano dunite u presostat i kada čujete prebacivanje preklopnika otpornost između ovih kontakata bi trebala biti 0. Ovo merenje će te isto izvršiti i na kontaktima 21 i 22, a posle duvanja i prebacivanja kotve merićete otpornost na kontaktima 21 i 23. Svako odstupanje od očekivanih vrednosti je potvrda neispravnosti presostata.


creva presostata veš mašine

Drugi razlog mogu da budu creva koja vode do presostata. Ukoliko su ona zapušena ili probušena ne mogu da stvore dovoljan pritisak u presostatu i oni ne mogu da prebace preklopnik, odnosno elektro ventil ostaje otvoren i mašina nastavlja da prima vodu.


crevo presostata veš mašine

Kako proveriti ispravnost creva? Skinite drugi kraj creva koji se nalazi kod filtera i lagano dunite u njega. Ukoliko čujete prebacivanje preklopnika u presostatu creva su ispravna. Ukoliko čujete da negde izlazi vazduh ili ne možete da aktivirate presostate (čiju ste ispravnost ranije potvrdili) creva nisu ispravna i treba ih zameniti.


crevo preosostata veš mašine

Ukoliko ste utvrdili da je presostat ispravan i da su creva do njega prohodna i neoštećena postoji još jedan razlog problema. Izvodna cev na koju je nabačeno crevo presostata može biti zagušena. Naime ovde se sakuplja nečistoća u kombinaciji sa sredstvima za pranje. Dugogodišnjim korišćenjem mašine ove naslage potpuno zatvore dotok vazduha u presostat. Potrebno je skinuti cev presostata i nekim tankim predmetom pročistiti izvodu cev. Posle ovoga mašina će normalno da radi.

Related articles