Uvijanje poklona

13/01/2020 Saveti 4 Views

Izbor poklona je skoro jednako važan kao i izbor i način pakovanja.  Zbog toga smo odlučili da vam u ovoj foto priči pokažemo još jedan način za uvijanje poklona. Ovaj način uvijanja poklona koristi se u Japanu. 


Potreban alat: makaze

Potreban materijal: ukrasni papir, selotejp


uvijanje poklona

Kada uvijete nekoliko poklonana ovaj način videćete da je on značajno brži od načina koji se kod nas uobičajeno koristi. Na slici je prikazano sve što vam je potrebno, kutija koju treba da uvijete ukrasni papir i selotejp.


uvijanje poklona

Kutija se postavlja na papir po njegovoj dijagonali za razliku od “našeg” načina gde kutiju postavljamo paralelno sa ivicama papira. Jedan ugao papira presavijemo preko kutije i zalepimo za nju.


uvijanje poklona

Zatim, deo papira koji je ostao sa leve strane kutije …


uvijanje poklona

…presavijemo prema desnoj strain  i  pričvrstimo selotejpom


uvijanje poklona

Potom, ostatak papira sa desne strane kutije


uvijanje poklona

presavijemo prema levoj strain i pričvrstimo selotejpom.


uvijanje poklona

Nakon toga ostratak papira koji  se nalazi sa gornje strane kutije


uvijanje poklona

…. presavijemo nazad, na dole, i pričvrstimo selotejpom.


uvijanje poklona

Na ovaj način uvijanje je završeno, a u koliko je potrebno možete još po negde papir učvrstiti selotejpom. Koristeći ovaj način uvijanja, vaš poklon će biti primećen i pre nego što bude otvoren!

Related articles