Spajanje iverice drvenim tiplovima

11/03/2018 Procedure 17348 Views
Pogledajte detaljno objašnjenje tehnike spajanja iverice drvenim tiplovima.

Drvenim tiplovima se najčešće spajanju iverica i panel ploče ali nije retkost da se komadi masiva takođe spajaju drvenim tiplovima. To je najčešći način za spajanje komada od drveta. Sam proces upšte nije komplikovan. Pogledajte proceduru korak-po-korak i naučite kako se spaja iverica uz pomoć drvenih tiplova.


Potreban alat: kirneri za obeležavanje rupa, graničnik za burgiju, burgija, bušilica, čekić

Potreban materijal: iverica, drveni tiplovi, lepak za drvo


drveni tiplovi u štapu

Drvene tiplove možete kupiti u obliku šipke

Drveni tiplovi se mogu kupiti već isečeni na određenu dužinu ili kao šipke koje Vi sečete na potrebnu dužinu. Brazde po njihovoj površini služe da se lepak za drvo što bolje rasporedi duž tiple i obezbedi što čvršći spoj.Postoji više različitih prečnika drvenih tiplova. Izbor prečnika drvenog tipla, zavisiće od debljine iverice koju spajamo. Pravilo je da je prečnik drvenog tipla duplo manji od debljine iverice. Ukoliko su tiplovi gušće postavljeni onda može  da bude i trećina debljine iverice.


drveni tipl

Dužina drvenog tipla je uslovljena debljinom iverice

Dužina drvenog tipla je uslovljena debljinom iverice. Gledaćete da polovina tiple (koja će biti u jednom komadu iverice) uđe u ivericu do polovine njene debljine. Primer, ako spajate komade iverice debljine 2cm, izabraćete dužinu tipla od drveta takođe 2 cm.


kirner za obeležavanje rupa

Umesto kirnera možete koristiti i male eksere

Da bi se dva komada iverice lepo uklopila koristićemo kirnere za obeležavanje rupa. Oni se zovu još i obeleživači i kao što im samo ime kaže oni služe da obeleže mesto na kome se buši rupa. Umesto njih mogu da se koriste i mali ekseri bez glave.


graničnik za burgiju

Umesto graničnika može da posluži i izolir traka

Da bi izbušili tačnu dubinu rupa koristi se poseban graničnik za burgiju. Ovaj sistem  može da zameni i parče izolir trake. Traka se nalepi na burgiju kao što je to pokazano u članku bušenje keramičkih pločica. Treći način je da nađete parče drveta dužine burgije i da ga skratite za dužinu koja odgovara dubini rupe. Zatim probušite to parče drveta, celom dužinom. Na drugoj strani burgija viri samo za  dubinu rupe. Koji god sistem da koristite cilj je da sve rupe budu iste dubine.


bušenje rupe u iverici

Ukoliko koristite kirnere prvo bušite rupe u jednom komadu iverice. Važno je da rupe budu vertikalne na bušenu površinu. Bez obzira na dužinu stranice spoj se izvodi sa najmanje dva drvena tipla. Razmak između tiplova je proizvoljan. Obično se kreće od 10 – 20 cm u nekim slučajevima i do 30 cm. Dubina treba da bude nekoliko milimetara veća od polovine dužine drvene tiple. Ovo je zbog toga da bi se lepilo za drvo bolje rasporedilo po rupi i da višak ne bude istisnut na površinu. Ukoliko koristite eksere nećete u ovoj fazi bušiti rupe već ćete zabiti male eksere na mesta gde planirate da postavite drvene tiplove i to tako da oni premašuju površinu za 5 mm.


postavljanje kirnera za obeležavanje rupa u ivericu

U izbušene rupe se postavljaju kirneri određenog prečnika. Oni se izrađuju u prečnicima 6, 8 i 10 mm zavisno od debljine drvene tiple.


Lupkanje gumenim čekićem u ivericu

Preko njih ćemo postaviti drugi komad iverice, poravnati im rubove i udariti čekićem nekoliko puta celom dužinom. Isti postupak se primenjuje ukoliko koristite male eksere.


mesto koje je obeležio kirner

Obeleživači, odnosno, ekserčići ostavili su mala udubljenja. Ona se nalaze tačno nasuprot rupama u drugom komadu iverice.


Izbušena rupa u iverici

Na obeleženim mestima izbušite rupe

Na obeleženim mestima se buše se rupe. Rupe se izbuše tako da dubina rupe bude nekoliko milimetara veća nego polovina dužine tiple ali ne dublja od dve trećine debljine iverice. Ako ste koristili male eksere u ovoj fazi ćete ih izvaditi iz drugog komada iverice i na mestima gde su se oni nalazili izbušiti rupe na način kako je to pre objašnjeno.


nanošenje lepka u rupu na iverici

U rupe se sipa lepak za drvo. Svaka radnja koja se bavi stolarskim materijalom ili farbara snabdevena je ovom vrstom lepka.


postavljeni drveni tiplovi u iverici

A zatim se u njih nabiju drveni tiplovi. Nekada tiplovi malo teže ulaze u rupe. Odmah da Vam kažem lepa reč ovde ne pomaže, ali čekić po glavi, da.


nanošenje lepka u rupu na iverici

Sada u rupe na drugom komadu iverice, takođe, se sipa lepak za drvo


spajanje dva komada iverice uz pomoć drvenih tiplova

A potom spajaju dva komada iverice tako da se uklope rupe, sa jedne strane, i tiplovi sa druge strane. Ako ste do sada sve lepo obeležili i izbušili onda je uklapanje potpuno.


brisanje viška lepka za drvo

Stolarskim stegama učvrstite spoj dok se lepak ne osuši

Na kraju obavezno obrišite višak lepka pre nego što se stvrdne. Ovakav spoj obavezno učvrstiti stolarskim stegama dok se lepak ne osuši i bude sposoban da drži ova dva dela spojena. I to bi ukratko bila tehnika spajanja iverice drvenim tiplovima.

Related articles