Sanacija pukotina u zidu

13/05/2018 Procedure 42099 Views
Ukoliko, pored stana ili kuće posedujete i poneku pukotinu na istoj pogledajte kako je možete sanirati. Ali pre nego što pristupite tome utvrdi te o kojoj vrsti pukotine je reč i da li je sanacija izvodljiva.

Pukotine na zidovima su česte. Iako, sve slično izgledaju uzrok nije isti. Zavisno od uzroka, neke pukotine se mogu sanirati a neke ne.


Potreban alat: četka, špahtla, gleterica

Potreban materijal: plastična mrežica, podloga za farbu, glet masa


Pukotina u zidu

Najozbiljnije pukotine u zidovima nastaju usled opterećenja  koje premašuje čvrstoću materijala. One su posledica konstruktivne greške i prepoznaju se po velikoj dužini (mogu da se prostiru duž cele zgrade) i obično su vertikalne.


pukotina u zidu sa meračem širenja pukotine

U ovom slučaju se prvo, uz pomoć posebnih stakalca nalepljenih preko pukotine,  utvrđuje se da li se pukotine šire. Ovo pomagalo se sastoji iz dva dela. Jedan deo sa „plusom“ se lepi na jednoj strani pukotine, a drugi sa milimetarskom podelom na drugu stranu pukotine. Zalepe se tako da „plus“ sa jednog dela, preklapa milimetarsku podelu (na drugom delu) tačno na sredini.  Ako ste utvrdili da pukotina ne napreduje može se pristupiti trajnoj sanaciji. Ali, ukoliko posle nekog vremena, utvrdite da „plus“ više nije na sredini kako ste ga ostavili  test je pozitivan i mora se otkriti  uzrok nastanka pukotine i konstruktivno ga otkloniti jer ovakvi objekti mogu biti nebezbedni za stanovanje.


pukotina u zidu od bele fasadne cigle

Druge, takođe ozbiljne, pukotine nastaju usled sleganja zgrade. Može da se pristupi saniranju tek kada se utvrdi da ne postoji širenje pukotine. Kod rastuće pukotine mora se pristupiti ojačavanju temelja ili učvršćivanju okolnog zemljišta. Ova pojava nije retka ni kod starijih građevina ukoliko dođe do promene tokova podzemnih voda ili pojave klizišta. Često je uzrok voda sa krova koja se olucima sprovodi neposredno u blizini temelja. Voda razmekšava tlo i temelji počinju da tone a na zidovima se pojavljuju kose, stepenaste pukotine.


ispucao zid

Sledeća vrsta pukotina uzrokovana je promenom temperature. Ukoliko je širenje i skupljanje zida sprečeno drugim konstruktivnim elementima dolazi do stvaranja pukotina koje se šire i skupljaju u zavisnosti o temperature.


pukotina u zidu 

Pukotine sa sličnim karakteristikama javljaju se usled promene vlažnosti u zidu. U kišnom periodu loše izolovani zidovi upijaju mnogo vlage i šire se, a u sušnim gube vlagu i skupljaju se. Taj proces dovodi do pojave da pukotine rade kao i kod pukotina uzrokovanih temeperaturnim razlikama i zbog ove karakteristike sanacija je nemoguća. U ovakvim slučajevima pristupa se skrivanju pukotina posebnim drvenim ili metalnim maskama ispod kojih pukotine i dalje „rade“ ali nisu vidljive.


pukotina u zidu

Sledeće dve grupe pukotina su pogodne za brzu i trajnu sanaciju. Pukotine koje se javljaju neposredno posle gradnje posledica su isparavanja suvišne vlage iz maltera koji se pri tome skuplja. Ukoliko je zid vezan sa drugim zidovima koji su različito opterećeni, doći će do stvaranja pukotina. Pravac pukotine je normalan na pravac delovanja sila.  Kod ovih pukotina dobro je što one, posle završetka deformacija „ne dišu“ i može se pristupiti saniranju.


ispucao zid

Loš kvalitet maltera ili njegovo pogrešno nanošenje može da uzrokuje pukotine u samom malteru. Ove pukotine imaju mrežast izgled i šire se u svim pravcima i veoma su tanke (debljina vlasi kose). Nazivaju se još i paukova mreža. Dobra stvar kod ovih pukotina je što su one plitke i posle završetka procesa u malteru mogu da se uspešno sanirati popunjavanjem gipsom i gletovanjem.


pukotina u zidu

E, sada kada ste utvrdili da pukotina „ne diše“, „ne radi“ i slično možete pristupiti eliminisanju iste, po kratkom postupku 🙂


natapanje zida vodom uz pomoć četke

Da bi se pristupilo sanaciji pukotine prvo treba skinuti sloj stare farbe i gleta oko pukotine. Najlakše će Vam to poći za rukom ako prethodno natopite zid vodom.


guljenje farbe sa zida uz pomoć špakle

Sačekajte neko vreme dok poludisperzija i glet ne upiju vodu i nabubre a zatim špahtlom ostružite staru farbu i glet. Ovaj postupak sa natapanjem možete ponoviti ukoliko ne uspete da farbu skinete iz prve.


oguljena farba sa zida

Tek sada se vidi da je prvobitno prsnuće koje se uočavalo na farbi ustvari pozamašna pukotina u zidu. Ali pukotina koja se ne širi i ne „radi“ što je najvažnije.


nanošenje podloge na zid uz pomoć četke

Pre nastavka predlažemo da se mesto oko pukotine grundira podlogom i na taj način odstrani prašina ili sipljivost površinskog sloja oko pukotine. Potom sačekajte da se područje oko pukotine potpuno osuši.


mrežica za zid

Dalje, sledeće što Vam treba je traka, odnosno mrežica, kao na slici. Nju možete da kupite u svakoj prodavnici molerskog materijala.


postavljanje plastične mrežice na zid

Odsecite komad trake odgovarajuće dužine i prilepite ga preko pukotine na zidu. Ovo ćete uraditi bez problema pošto je traka sa jedne strane samolepljiva


gletovanje zida

Preko nje ćete u tankom sloju naneti neki vezujući materijal kao što je knaufova smesa za ispune koja će čvrsto mrežicu držati na zidu. Sada ponovo sledi čekanje da se ova masa potpuno stvrdne.


grundiranje zida

Zatim ponovo sledi grundiranje i opet čekanje da se sve osuši


gletovanje zida

I na kraju gletovanje kojim ćete potpuno izravnati zid. Kada prefarbate ovo mesto ono se ni po čemu neće razlikovati od ostatka zida. I što je najvažnije na ovom mestu više nikada se neće pojaviti pukotina.

Related articles