Provera ispravnosti grejača kuhinjskog bojlera

13/02/2019 Popravke , Procedure 19708 Views
Kada prestane da radi kuhinjski bojler jedan od glavnih osumnjičenih je grejač. Evo kako porveriti ispravnost kuhinjskog grejača.

Kada kuhinjski bojler prestane da radi često imamo dilemu da li da ga popravljamo ili kupimo novi. Da bi tu dilemu otklonili i znali šta dalje da radimo potrebno nam je da znamo šta je u bojleru neispravno. U foto priči zamena termostata u kuhinjskom bojleru pisali smo o termostatu, a u ovoj ćemo objasniti postupak ispitivanja ispravnosti grejača.


Potreban alat: multimetar

Potreban materijal:


kontakti kuhinjskog bojlera

Pre bilo kakvog rada na prelivnom bojleru potrebno ga je obavezno isključiti iz električne i vodovodne instalacije. Na donjem delu bojlera nalaze se izvodi (buksne) grejača.


kontakti kuhinjskog bojlera

Pre provere grejača potrebno je provodnike odvojiti od izvoda grejača, prvo sa jedne strane…


kontakti kuhinjskog bojlera

…a zatim i sa druge.


multimetar

Za proveru ispitivanje grejača neophodan je digitalni unimer. Grejač, na svojim krajevima, kada je ispravan ima otpornost od oko 20 do 50 oma. Na slici je prikazan unimer koji je podešen da radi kao ommetar i to na najnižoj skali – do 200 oma.


merenje otpornosti na grejaču kuhinjskog bojlera

Merenjem otpora između dva priključka grejača treba da se dobije vrednost otpora od oko 20 do 50 oma. Tada je grejač uslovno ispravan. I nastavljamo ispitivanje.  U našem slučaju, na slici, izmerili smo beskonačnu otpornost što znači da je grejač u prekidu. I time je utvrđen kvar  na grejaču.


merenje otpornosti na grejaču kuhinjskog bojlera

Međutim, ukoliko je prvi test otpornosti pokazao da grejač nije u prekidu prelazimo na dodatno ispitivanje, a to je da li je grejač u spoju sa oplatom (spoljnom cevi) u kojoj se nalazi grejač. Ovo se proverava tako što se meri otpornost između jednog priključka grejača i provodnika za uzemljenje. U slučaju da nema kratkog spoja ommetar pokazuje beskonačnu otpornost. (Kao u slučaju na slici). U slučaju da kratak spoj postoji otpornost bi pri merenju bila 0.


merenje otpornosti na grejaču kuhinjskog bojlera

Na kraju proverava se i spoj drugog priključka sa provodnikom za uzemljenje. U slučaju da kratak spoj postoji otpornost bi pri merenju bila 0, a u suprotnom ommetar će pokazati beskonačnu vrednost. Ukoliko se u bilo kom od ova tri merenja pokaže odstupanje od očekivanih vrednosti za ispravan grejač, grejač je neispravan.

Related articles