Priključenje na stalni trofazni priključak

10/08/2018 Procedure 7955 Views
Stalni trofazni priključak se koristi za povezivanje velikih potrošača koji su fiksni. Evo kako se to radi.

Stalni trofazni priključak je pogodan za spajanje onih potrošača na električnu mrežu, kod kojih ne postoji potreba da se često isključuju sa mreže. To su u prvom redu trofazni šporeti.


Potreban alat: Šrafciger, skalpel

Potreban materijal:


stalni trofazni priključak

Da bi izvršili priključenje na stalni trofazni priključak najpre skinite zaštitni poklopac i pomoću šrafcigera odvrnite šraf kao na slici


stalni trofazni priključak

I oslobodite plastiku čija je namena da spreči izvlačenje kabla iz stalnog trofaznog  priključka


skidanje izolacije sa kabla uz pomoć skalpela

Skalpelom skinite spoljašnju izolaciju sa kabla u dužini, otprilike, 7.5 cm


petožilni kabl

Za priključenje kabla na stalni trofazni priključak neophodan vam je kabl sa pet provodnika površine poprečnog preseka ne manje od 2.5 mm2. Žuto – zeleni kabl predstavlja zaštitni vod odnosno uzemljenje. Plavi vod je nula. A ostala tri provodnika koja su obično crne, braon i sive boje predstavljaju tri faze.


odmeravanje potrebne dužine kabla

Kabl će te postaviti tako da plastika obuhvata spoljnu izolaciju, kao na slici.


spajanje kabla na stalni trofazni priključak

Zatim je potrebno stegnuti provodnike šrafovima. Svaka od pet stezaljki na stalnom trofaznom priključku raspolaže sa po dva šrafa. Jedan šraf steže provodnik iz električne mreže a drugi provodnik kabla. Na taj način se uspostavlja kontakt potrošača sa mrežom. Obično je dovoljno povezivati boju na boju. Ovde je bitno napomenuti da se šrafovi dooobro stegnu. Inače, loš kontakt izaziva grejanje, iskrenje i u ekstremnim slučajevima i požar.


priključenje na stalni trofazni priključak

Ali ako je teško razlikovati boje u dozni onda fazne provodnike pričvrstite na tri gornje stezaljke.


priključenje na stalni trofazni priključak

Uzemljenje na levu donju stezaljku a nulu na desnu donju sezaljku.


priključenje na stalni trofazni priključak

Sada prebacite plastiku preko kabla kao na slici i stegnite je šrafovima. Na taj način ste učvrstili kabl.


priključenje na stalni trofazni priključak

Ostalo Vam je samo da montirate zaštitnu plastiku i završili ste priključenje na stalni trofazni priključak.

Related articles