Precizni dozator tečnosti

11/01/2020 Improvizacije 5 Views

Doziranje tečnosti je relativno čest zadatak uradi sam majstora, bez obzira da li se radi o pravljenju smeše ili dolivanju tečnosti.


Potreban alat:

Potreban materijal: Plastična flaša sa čepom, čačkalica, upaljač, makaze


plastična flaša

S obzirom na to da je prilikom dolivanja tečnosti potrebno da imamo dozator koji nam omogućava dolivanje tečnosti na nepristupačna mesta bez prosipanja kao i precizno određivanje količine tečnosti koju dolivamo pripremilki smo vam foto priču u kojoj ćmo vam prikazati kako na jednostavan način, a bez finansijskog opterećivanja možete napraviti dozator. Za početak potrebna nam je plastična flaša sa čepom.


plastični čep i čačkalica

Prvo odvrnemo čep sa flaše. U ovom trenutku bi mogli samo da izbušimo odgovarajuću rupu na čepu međutim dozator ne bi imao svoju osnovnu funkciju, a to je da može da priđe nepristupačnim mestima.


sečenje čačkalice sa makazama

Pre nego što počnemo potrebno je da čačkalicu skratite tako da ona više nema oštar kraj. To možete učiniti makazama ili skalpelom.


zagrevanje plastičnog čepa iznad plamena sveće

Sada držite čep iznad plamena sveće ili upaljača nekoliko trenutaka.


pravljenje preciznog dozatora tečnosti

Kada primetite da se dno čepa počinje da topi, polako kroz njega gurajte čačkalicu dok ne dobijete odlik kao na slici.


pravljenje preciznog dozatora tečnosti

Nakon što ste napravili dozator, sačekajte da se on ohladi, izvucite čačkalicu i makazama odsecite vrh kako bi tečnost mogla da prolazi.


precizni dozator tečnosti

Vratite čep na flašu i dozator je gotov.


precizni dozator tečnosti

U koliko često imate potrebu za dozatorima različitih protoka i oblika, možete ih napraviti sami još nekoliko i po potrebi menjati na flaši koju koristite.

Related articles