Povezivanje knjige – 2. deo – Šivenje knjige

19/09/2018 Procedure , Projekti 6120 Views
U drugom delu povezivanja knjige koji nosi naziv šivenje knjige je objašnjeno kako se se prošiva knjiga.

Nakon pripreme koju ste ranije obavili na red dolazi šivenje knjige. Šivenje knjizi obezbeđuje kompaktnost i dugotrajnost. Postoje primeri knjiga koji su stari i više stotina godina ali konac kojim su šivene još uvek drži sve stranice na mestu.


Potreban alat: Igla, makaze

Potreban materijal: Konac, pčelinji vosak


Tabaci knjige

Sam proces je spor ali nije preterano komplikovan i u ovoj foto priči je objašnjen korak po korak.


igla konac i pčelinji vosak

Najpre nešto o alatu i materijalu koji ćete koristiti za šivenje knjige. Kao i za šivenje tkanine potrebni su vam konac i igla, pored toga spremite i pčelinji vosak.


ušice igle

Igla. Ne postoji neko pravilo za izbor igle pri šivenju knjige. Poželjno je da igla bude nešto duža a da rupa (ušice) bude što šira. Postoje igle sa izduženom rupom, kao na slici i takve igle su veoma korisne pri šivenju knjige. Obzirom da se pri šivenju knjiga koristi nešto deblji konac nego pri šivenju tkanine, onda su igle sa većim rupama pogodnije za rad.


šivenje knjige

Takođe postoje zakrivljene igle koje se mnogo češće koriste pri šivenju nameštaja. Zakrivljene igle su u nekim slučajevima čak pogodnije za šivenje knjige ali nisu neophodne. Knjigovesci podjednako koriste i ravne i zakrivljene igle. Za ovaj projekat je dovoljna obična ravna igla. Ukoliko Vam povezivanje knjiga postane hobi kupovina zakrivljenih iglala opravdana. Zakrivljenu iglu možete i sami da napravite tako što ćete zagrejati običnu ravnu iglu i saviti je dok je metal elastičan.


konac za šivenje knjige

Konac. Obzirom na pritiske koji će knjiga podnositi u eksploataciji konac mora biti jak i izdržljiv.  Knjigovezački konac se pravi kako od prirodnih materijala tako i od sintetičkih. Oba ova materijala imaju dobre i loše strane. Prirodni materijali kao što su lan ili pamuk se koriste vekovima za šivenje knjiga. Laneni konac ima bolje karakteristike u pogledu snage i izdržljivosti u odnosu na pamučni konac. Sa druge strane, sintetički konac je gladak, ne pravi čvorove, snažniji je i jeftiniji. Međutim ima jednu lošu osobinu, a to je da tanji konci režu papir. Zbog ove osobine sintetičkog konca prirodni se još uvek često koristi.


konac

Naravno, u svim foto pričama Moje Radionice koristimo improvizacije pa tako i ovde. Među koncima sa kojima rapolažete potražite odgovarajući za ovaj projekat. Pri izboru konca treba voditi računa da on ne bude suviše tanak jer će rezati papir pri šivenju knjige. Takođe treba izbegavati i suviše dedeo konoac  jer na kraju prošiveni deo knjige će biti mnogo deblji nego ona ivica koja nije šivena. Ovo će napraviti problem kod koričenja knjige i generalno knjiga neće lepo izgledati. Dakle koji konac izabrati – pa srednji 🙂 Šalu na stranu, sve što je deblje od običnog konca za šivenje je odlično.


držač pčelinjeg voska

Sledeće što je neophodno je čist pčelinji vosak. U prodavnicama specijalizovanim za knjigovesce možete naći i držače tableta od voska kao što je prikazano na slici. Držač ima kanale kroz koje se provčali konac i na taj način voskira.


komad sveće od pčelinjeg voska

Ukoliko nemate ovakav držač, za ove namene može poslužiti komadić sveće izrađene od pčelinjeg voska. I to bi bilo sve od potrebnog alata i materijala za šivenje knjige.


knjiški tabaci

Najpre treba odrediti dužinu konca. Treba se truditi da se cela knjiga ušije sa jednim komadom konca. Ovo će obezbediti potpunu čvrstinu knjige. Neće biti katastrofa i ako Vam zafali konca pa u toku šivenja morate da ga nastavite, ali ipak bolje je ako je konac neprekinut. Kako da odredite dužinu konca koja je potrebna za šivenje. Na dužinu stranice knjiga koja se šije dodajte još 3cm. Zatim taj broj pomnožite sa brojem knjiških tabaka (slogova) i to je potrebna dužina konca.


voskiranje konca

Još nešto treba da uradite pre početka šivenja. To je da voskirate konac kojim ćete da šijete. To se radi provlačenjem konca preko voska, kao na slici. Konac provucite nekoliko puta preko voska tako da on sa svih strana bude obložen voskom. Ovo će biti korisno iz više razloga. Konac se neće mrsiti pri šivenju, lakše će prolaziti kroz papir i na kraju voskiran konc ne upija vlagu što še omogućiti njegovu dugovečnost.


čvor na koncu

Napokon početak šivenja. Kao i svako šivenje, pa i ovo, započinje čvorom. Na jednom kraju konca napravite čvorić ali tako da iza njega ostane 4-5cm konca.


šivenje knjige

Uzmite prvi knjiški tabak i ubodite iglu u prvu rupu sa leve strane, kao na slici.


šivenje knjige

Zatim iglu vratite kroz sledeću rupu i tako redom do kraja.


šivenje knjige

Kada ste, na ovaj način, provukli konac do kraja zategnite ga tako da konac nigde ne bude labav.


šivenje knjige

U nastavku vraćate konac kroz sve ruše sve do početka, kao na slici.


šivenje knjige

Kada dođete do kraja, ili početka zavisno kako gledate, potrebno je napraviti jedan čvorić. Provucite iglu ispod konca koji ste već ušili, ali nemojte zatezati do kraja, ostavite malu omčicu…


šivenje knjige

A zatim provucite iglu kroz petlju koju ste na taj način napravili.


šivenje knjige

… i vratite iglu kroz istu rupu ka vanjskoj strani knjiškog tabaka.


šivenje knjige

Na mestu na kome ste izvukli konac nalazi se početak konca (to je onaj deo koji ste ostavili iza čvorića na početku). Povežite ta dva konca i na taj način čvrsto osigurajte konac na ovom knjiškom tabaku.


šivenje knjige

Sada dodajete sledeći knjiški tabak i provlačite iglu kroz prvu rupu sa leve strane, slično kao na početku.


šivenje knjige

Kada vratite iglu na spoljašnju stranu kroz narednu rupu izvršićete jedan manevar. Prvo provucite iglu ispod niti koja se nalazi sa desne stvane rupe, kao na slici…


šivenje knjige

Zatim provucite iglu ispod niti koja se nalazi sa leve strane rupe….


šivenje knjige

A zatim iglu vratite kroz istu rupu ka unutrašnjosti kniškog tabaka.


šivenje knjige

Ovaj proces ponavljajte sve do kraja. Kod poslednje rupa provucite iglu ispod niti koja se nalazi sa leve strane rupe…


šivenje knjige

I uzmite sledeći tabak, provucite iglu kroz prvu rupu…


šivenje knjige

…zatim vratite kroz sledeću.


šivenje knjige

E sada onaj „manevar“ od malo pre izgleda nešto drugačije. Igla se ne provlači ispod niti već ispod prethodnog tabaka i to sa desne strane, kao na slici.


šivenje knjige

Zatim se vraća prema spoljašnjem delu ali sa leve strane, pogađate… kao na slici. Ovaj proces nastavljate sve do kraja, dodajete novi tabak i sve tako dok ne ušijete i poslednji tabak.


šivenje knjige

Završni bod mora biti osiguran čvorom na isti način kako je to već činjeno. Provucite iglu ispod niti pored ali ostavite malu omčicu na kraju…


šivenje knjige

Zatim provucite iglu kroz tu omčicu i zategnite. Tako ste napravili čvor.


šivenje knjige

Nakon toga iglu vraćate kroz istu rupu na spoljašnju stranu, sada, već knjige…


šivenje knjige

…i višak konca odsecite makazama pri tome ostavljajući oko pola cm konca duže.


ušiveni knjiški tabaci

I na taj način ste završili sa šivenjem knjige. Sledeći korak u povezivanju knjige je pravljenje knjiškog bloka.

Related articles