Povezivanje električne instalacije u bojleru

13/05/2018 Procedure 39827 Views
Posle čišćenja kamenca iz bojlera ili kod promena kazana neophodno je povezati električnu instalaciju unutar bojlera. Evo kako.

Svaki bojler u sebi sadrži izvesnu količinu električne instalacije kao i sigurnosnih električnih elelmenata koji služe sa napajanje grejača električnom energijom. Da bi shvatili kako sve to funkcioniše pogledajte šta čini to strujno kolo i kako se povezuje električna instalacija u bojleru.


termostat potisnog bojlera

Povezivanje počinje montažom termostata potisnog bojlera.


termostat i termo-osigurač potisnog bojlera

Posle termostata na stranice potisnog bojlera se pričvršćuje termo-osigurač.


sonde termostata i termo-osigurača potisnog bojlera

Pripadajuće sonde termostata i termo-osigurača se postavljaju u odgovarajuću cev unutar kazana potisnog bojlera, kao na slici.


Spajanje uzemljenja potisnog bojlera

Okastom se kablovskom spojnicom pričvršćuje kabl uzemljenja na flajšnu.


Uzemljenje potisnog bojlera

I dobro pritegne maticom. Spoj mora biti jako dobar kako bi uzemljenje imalo svoju svrhu.


Uzemljenje potisnog bojlera

Pre nego što isečete provodnik proverite potrebnu dužinu


električna instalacija u bojleru

Kada to uradite, postavite kablovske stopice i povežite termo osigurač sa keramičkim kontaktima. Na njih će biti priključen napon napajanja bojlera.


električna instalacija u bojleru

Posle toga jednim provodnikom nulti kontakt vezuje se za grejač.


električna instalacija u bojleru

A drugim provodnikom, koji je fazni provodnik, povezuje se termoosigurač sa termostatom.


električna instalacija u bojleru

Na preostali kontakt termostata, veže se provodnik, koji se drugim krajem, vezuje za preostali kontakt grejača.


električna instalacija u bojleru

Kada je to urađeno potrebno je spojiti indikatorsu lampicu. Ona se spaja paralelno sa grejačem. Kao što se vidi ona je uključena samo kada je i grejač uključen.


termo-osigurač u bojleru

Preostalo je da se svi važni elementi uzemne povezivanjem na provodnike uzemljenja. Neki bojleri imaju kontakte na samoj oplati, a neki na termostatu ili termoosiguraču. Na ovim elementima je vidljiva oznaka za uzemljenje.


električna instalacija u bojleru

To bi izgledalo, otprilike, ovako


merenje unimerom u potisnom bojleru

Na kraju je važno da proverite da li je oplata bojlera pravilno uzemljena. Ovo je veoma važno. Pojava napona na spoljašnjim površinama bojlera može da bude veoma opasna. To se može proveriti na jednostavan način uz pomoć digitalnog unimetra. Podesite unimetar da meri otpornost. Jedan kraj unimera postavite na oplatu bojlera, a drugi na sabirnicu svih uzemljenja. Otpornost između ove dve tačke mora da bude nula. Ukoliko se izmeri beskonačna otpornost uzemljenje nije dobro urađeno.

Related articles