Obrada špaleta GK pločama

30/09/2018 Procedure 17304 Views
Najčešće posle ugradnje novih prozora potrebno je obraditi ivice zidova. Za sve Uradi Sam majstore evo foto priče kako to da uradite pomoću GK ploča.

Obrada špaleta ili špaletni kako ih još zovu se radi kada su oštećene ivice zidova pri ugradnji novih prozora. O klasičnoj obradi špaleta malterisanjem smo već govorili u foto priči obrada špaleta.


Potreban alat: skalpel, špahkla

Potreban materijal: gips kartonske ploče, stiropor, pur pena, aluminijumske lajsne za uglove, lepak za gipsane ploče, bandaž traka


Ugrađen novi pvc prozor

Ovde ćemo Vam objasniti drugačiji postupak koji se takođe koristi u obradi špaleta. Naime razlika je u vrsti materijala. Umesto maltera ovde se koriste gips kartonske ploče i poseban lepak za njih.


sečenje purpene skalpelom

Pre nego što započnete posao odstranite sve viškove pur pene koja je korišćena pri fiksiranju prozora. Ukoliko se pur pena dobro stvrdla vrlo lako će te viškove ukloniti skalpelom.


sečenje GK ploče skalpelom

U obradi špaleta biće Vam potrebni manji komadi gips kartonske ploče. To neće biti nikakav problem, obzirom da se gips kartonske ploče veoma lako seku. Postavite neki ravan predmet preko gips kartonske ploče (lenjir, daska…) na mestu gde treba da je presečete. Koristeći dasku kao vodilju, skalpelom zarežite sloj kartona na površini gips kartonske ploče.


lomljenje GK ploče

Zatim blago udarite po gips kartonskoj ploči sa suprotne strane u odnosu na onu koju ste sekli i ona će puknuti tačno po onoj liniji po kojoj ste isekli gornji sloj kartnona.


sečenje GK ploče skalpelom

Ostaje Vam još da skalpelom isečete i drugu stranu kartona po liniji i odvojite isečeni komad gips kartonske ploče.


obrada ivice prozora GK pločama

Prvo što treba da uradite je da isečete komade gips kartonske ploče i njima formirate okvir oko prozora, kao što je to prikazano na slici. Prostor između zida i gips kartonske ploče će se kasnije popuniti.


obrada špaleta GK pločama

Sa čime će se popunjavati zavisi od veličine tog prostora. Ukoliko se radi o malom prostoru dovoljno ga je napuniti posebnim lepkom za gipsane ploče. Međutim ako je prostor veliki, kao u našem slučaju, nije rentabilno popunjavati ga skupim lepkom. U tom slučaju isećićete trake gipsane ploče određenih dimenzija i njima popunjavati prostor. Takođe možete koristiti i komadiće gips kartonske ploče i lepak kako bi popunili ovu prazninu.


obrada špaleta GK pločama

U slučaju velikih praznina koje se često javljaju iznad novog prozora možete koristiti i komade stiropora učvršćene sa posebnim lepkom za stiropor


obrada špaleta GK pločama

Za lepljenje stiropora može se koristiti i pur pena. Ovaj materijal je prihvatljiv zbog toga što je stiropor izolacioni materijal pa će samo doprineti boljem čuvanju toplote.


obrada špaleta GK pločama

Za neke dublje praznine možete koristiti i više slojeva načinjenih od gips kartonskih ploča međusobno lepljeni lepkom za gipsane ploče.


profili za ćoškove zidova

Kako je gips relativno mekan materijal, čak i posle potpunog stvrdnjavanja potrebno je dodatno zaštititi ivice napravljenje gipsanim pločama. U svim farbarama, odnosno prodavnicama koje prodaju materijal za molere možete da nabavite specijalne profile koji služe upravo ovoj nameni.


nanošenje lepka za gipsane ploče

Njihovo montiranje je krajnje jednostavno. Na rubove koje nameravate da zaštitite nanesite tanji sloj lepka za gipsane ploče


postavljanje metalnog profila na ćošak zida

I u njega utisnite  metalni profil i proverite da li je vertikalan


nanošenje lepka za gipsane ploče

I preko njega, špahtlom,  nanesite još jedan sloj lepka.


nanošenje lepka za gipsane ploče

Ukoliko ne zaštitite spojeve gipsane ploče i zida na tom mestu će verovatno u dogledno vreme da se pojavi pukotina. Da se to nebi desilo nophodno je preko sastava postaviti specijalnu traku. Najpre preko spoja nanesite tanak sloj lepka ili još bolje gipsa za ispunu.


Postavljanje trake na zid

I preko njega nalepite traku, koju takođe možete da nabavite u svakoj farbari. Nakon toga špahklom pređite preko trake kako bi istisnuli višak lepka.


nanošenje lepka za GK ploče

Na kraju, ukoliko imate suviše neravnina preko svega prevucite gletericom još jedan sloj lepka za gips kako bi dobili potpuno ravnu površinu oko prozora.


obrada špaleta GK pločama

I to bi, u principu, bilo to. Posle ovoga ide gletovanje i farbanje. Koju ćete od ove dve metode koristiti zavisi samo od Vas.

Related articles