Nevidljivi nosači police

24/03/2018 Alati i materijali 17868 Views
Nevidljivi nosači će učiniti da Vaše police izgledaju kao da su zalepljene za zid. Pored toga imaju veliku nosivost koja može da ponese znanje enciklopedija i debelih rečnika.

Nevidljivi nosači police ćete pronaći u svakoj prodavnici okova za nameštaj. Nezaobilazni su artikal i u poslednje vreme stolari ga veoma rado koriste. Nevidljivi nosači će učiniti da Vaše police izgledaju kao da su zalepljene za zid. Pored toga imaju veliku nosivost koja može da ponese znanje enciklopedija i debelih rečnika.


Nevidljivi nosač police

Nevidljivi nosači police izrađeni su od valjanog čelika i zbog svoje nosivosti upotrebljavaju se kod velikih i teških polica kod kojih se, istovremeno zahteva nevidljivost nosača. Koriste se kod zidova od betona i pune cigle. Za šuplju ciglu nisu pogodni jer nemaju dobar oslonac i kasnije može da dođe do krivljenja police.


Rastavljen nevidljivi nosač police

Princip učvršćivanja nevidljivih nosača je identičan kao kod tiple. Navijanjem nosećeg dela nevidljivih nosača skraćuje se dužina tiple čime se povećava njena širina. Time se on proširuje u rupi u zidu i pouzdano učvršćuje. Ovo je siguran sistem naročito kada se ima u vidu da će polica nevidljivi nosač opteretiti na smicanje a ne čupanje.


Merenje prečnika nevidljivog nosača police uz pomoć šublera

Postoji nekoliko dimenzija za nevidljive nosače. Najčešće u prodaji se nalaze 10×100 mm, 12x120mm i 14x140mm. Debljina i dužina će zavisiti od veličine i težine police koju trebaju da drže. Obično se projektuje tako da nevidljivi nosači imaju dužinu polovine širine police. Odnosno da nevidljivi nosač prolazi kroz polovinu širine police. Od toga naravno zavisi i prečnik nevidljivog nosača. Obzirom da se najčešće koristi iverica debljine 18mm svi prečnici nevidljivih nosača mogu da se koriste.


Postavljanje nevidljivog nosača polece u zid

Što se tiče ugradnje nevidljivih nosača, ona je krajnje jednostavna. Najpre se, bušilicom za beton izbuše rupe u zidu odgovarajućeg prečnika i dubine na mestima gde će se postaviti nevidljivi nosači. Zatim se postave u rupe i…


Učvršćivanje nevidljivog nosača police u zid

dotegnu toliko da nevidljivi nosači čvrsto stoje u zidu. Pri bušenju rupa preporučljivo, i veoma bitno za montažu police, da rupe u zidu budu potpuno normalne na ravan zida. Ovo će umnogome olakšati kasnije postavljanje police.


Montiranje police na zid

Na kraju se polica prosto navuče na nevidljive nosače. Obzirom da su nosači za deo milimetra širi nego rupe u iverici, kao i da nisu potpuno normalni na ravan zida, polica će malo teže naići na nevidljive nosače ali će upravo to kasnije držati policu čvrsto i onemogućavati da se svuče sa nevidljivih nosača. Ukoliko postavljanje stvara problem, nosače je preporučljivo premazati sapunom a za nabijanje police koristiti gumeni čekić.

Related articles