Neispravna tastatura na telefonu

07/01/2020 Popravke 5 Views

Nekada se desi da pojedini tasteri koje najčešće koristite na svom bežičnom telefonu otežano funkcionišu ili uopšte ne rade.


Potreban alat: Šrafciger

Potreban materijal: alkohol 70%, vata


slušalica telefona

S obzirom na to da se to najčešće javlja kod tastera za uspostavljanje ili prekidanje veze u slučaju da ne otklonimo kvar telefon više ne možemo koristiti.


vađenje baterija iz slušalice telefona

Prvo isključite telefon, uklonite poklopac baterija i isključite bateriju.


rastavljanje fiksnog telefona

Sada je potrebno otvoriti slušalicu telefona. Proverite da li je slušalica zatvorena pomoću šrafova, plastičnih žabica ili kombinacijom ova dva. Prvo je potrebno ukloniti šrafove. Otvoriti, a ne polomiti slušalicu koja je zatvorena plastičnim žabicama izuzetno je zahtevan i delikatan posao koji zahteva znanje (raspored žabica i nači njihovog uklapanja), iskustvo, strpljenje i upornost. Prvo odvojite najpogodniji deo… 


rastavljanje telefona

a onda redom i sve ostale žabice


rastavljena slušalica fiksnog telefona

dok se dva dela potpuno ne odvoje. Uklonite i štampanu pločicu.


alkohol i rastavljen telefon

Na slici je prikazan potpuno rastavljena slušalica bežičnog telefona spremna za čišćenje.


čišćenje tastature telefona sa alkoholom

Tasteri najčešće slabije reaguju ili uopšte ne reaguju zbog nakupljanja nečistoća u zoni kontakta tastera i kontakata na ploči. Zato je potrebno vatom i alkoholom očistiti štampanu pločicu i


čišćenje gumene tastature telefona

gumenu tastaturu. Najčešće će ovo biti dovoljno da tasteri ponovo počnu da funkcionišu.


popravka tastature na telefonu

Ivice kućišta slušalice, u koliko ste ih oštetili prilikom otvaranja telefona, možete poravnjati šrafcigerom (ne vrhom šrafcigera već ovako kako je prikazano na slici: šrafciger vučete po iskrzanoj ivici lagano pritiskajući)


sklapanje slušalice fiksnog telefona

Sada vratite štampanu pločicu i ponovo sklopite slušalicu. Kada sve delove postavite na pravo mesto dovoljno je samo da pritisnete kućište slušalice i sve će se uklopiti.


uključivanje baterije na telefonu

Na kraju vratite šrafove u koliko ih je bilo, priključite bateriju i isprobajte telefon.

Related articles