Najlakše sečenje šrafa

05/01/2020 Procedure , Saveti 4 Views

Kako skratiti šraf na lak način? Svako ko je to pokušao da uradi van svoje radionice gde ima stegu i dobar bonsek ili manju brusilicu poprilično se namučio.


Potreban alat: bušilica, bonsek

Potreban materijal:


mašinski šraf

Što je šraf deblji zahteva više vremena i snage za sečenje, a uzimajući u obzir da nam šraf uglavnom treba da završimo neki posao koji stoji dok mi polako sečemo šraf dodatno stvara tenziju.


bonsek i mašinski šraf

Do sada smo uobičajeno kada nismo u svojoj radionici šraf skraćivali bonsekom. S obzirom da se šrafovi prave najčešće od čelika za presecanje šrafa treba dosta “testerisanja”. Ceo posao se produžava kada šraf prilikom sečenja ne možemo adekvatno da učvrstimo već ga držimo rukom.


postavljanje šrafa u steznu glavu bušilice

Jedan zanimljiv način koji znatno skraćuje vreme koje je potrebno za presecanje šrafa podrazumeva i bušilicu. Da bi se šraf presekao na ovaj način potrebno je uraditi sledeće: Šraf postaviti u bušilicu tako da mesto gde želimo da ga presečemo bude tačno do glave bušilice. Glavu bušilice dobro pritegnuti.


najlakše sečenje šrafa

Prisloniti bonsek na šraf, a kao vođicu za bonsek koristiti glavu bušilice.


najlakše sečenje šrafa

Uključiti bušilicu da se okreće i pri tome čvrsto držati bonsek platno uz šraf.


steznoj glavi bušilice

Vrlo brzo ćemo primetiti kako se šraf seče na mestu gde ga dodiruje bonsek. Ceo proces se može ubrzati ako bonsek pomerate preko šrafa kao pri klasičnom sečenju.


presečen šraf

Na kraju će šraf biti potpuno presečen. Prilikom rada obavezno koristite zaštitnu opremu za oči, lice i ruke.

Related articles