Montiranje prekidača na kabl

20/10/2019 Procedure 12601 Views
Bilo da Vam se pokvario stari prekidač na stonoj lampi ili montirate novi, ovi saveti će Vam dobro doći.

Prekidač na stonoj lampi Vam se pokvario, ali lampa je i dalje u dobrom stanju i želite i dalje da je koristite. Ili, možda će Vam se nametnuti potreba da montirate jednostavni prekidač na kabl. Budite Sam Svoj Majstor i montirajte novi prekidač na provodnik.


Potreban alat: šrafciger, skalpel, klešta za hilzne, sečice

Potreban materijal: hilzne, prekidač


dvožilni provodnik i prekidač

U ovom postu će biti prikazan postupak montiranja prekidača na provodnik i za te potrebe smo koristili komad provodnika i prekidač, kao na slici. U stvarnosti Vi ćete montirati ili menjati prekidač na provodniku neke stone lampe ili slično. Ono što je jako važno da uradite pre bilo kakvog početka posla je da isključite kabl iz struje. Osigurajte se da neka druga osoba neće uključiti kabl dok Vi radite na njemu.


rastavljanje prekidača koji se montira na kabl

Kada ste završili sa svim bezbednosnim merama možete da počnete sa poslom. Na tržištu postoji veliki broj različitih prekidača koji se montiraju na provodnik koje proizvode različiti proizvođači. Bez obzira na to, suštinski, su oni svi isti. Obično se na zadnjoj strani nalaze dva šrafa koji sam prekidač drže kompaktnim. Šrafcigerom odvrnite šrafove i rastavite prekidač.


unutrašnjost prekidača koji se montira na kabl

U unutrašnjosti ćete naći dve stezaljke za provodnike. U zavisnosti od proizvođača one mogu imati različiti položaj u prekidaču ali kod svih je zajedničko da imaju dve stezaljke za provodnike.


zasecanje provodnika skalpelom

Deo koji sledi odnosi se na one slučajeve kada postavljate prekidač na mesto provodnika na kojem prethodno nije postojao. Ukoliko menjate prekidač. ovaj deo je već urađen. Dakle, prvo što treba da uradite ako prvi put postavljate prekidač na kabl, je da skalpelom zasečete izmešu provodnika. Pritom pazite da ne oštetite izolaciju samog provodnika.


razdvajanje žila provodnika

A zatim, prstima, razdvojite provodnike, kao na slici.


montiranje prekidača na provodnik

U kojoj dužini da razdvojim provodnike? Pa to prevashodno zavisi od modela Vašeg prekidača. Postavite provodnik u prekidač, kao na slici, i razdvojite provodnike tako da oni celom dužinom prekidača budu razdvojeni.


presečen provodnik

Jedan od ta dva provodnika presecite sečicama


blankirani provodnici

I blankirajte njihove krajeve u dužini oko 5 mm


provodnici sa hilznama

Sledeće što treba da uradite je da na krajeve blankiranih provodnike montirate hilzne. Hilzne obezbeđuju dobar kontakt sa steznim kontaktima i onemogućavaju oštećenje licni i loš spoj prilikom stezanja šrafova. Loš kontakt izaziva zagrejavanje samog spoja, a u ekstremnom slučaju pojavu požara.


montiranje prekidača na provodnik

Kada ste sve to uradili preostaje Vam samo da stegnete provodnike sa hilznama u stezne kontakte


prekidač na kablu

i da sastavite prekidač uštafljivanjem dva šrafa koja smo prvo odšrafili. I to je to. Uključite kabl u utičnicu i isprobajte novi prekidač.

Related articles