Montaža staklenih vrata na plakar

05/01/2020 Procedure 5 Views

Razni ukrasi, dezeni pa na kraju su došla na red i vrata. Zašto da vrata budu od drveta kada mogu da budu od stakla. Kada ste kod staklara napravili staklena vrata pogledajte kako da ih montirate na plakar.


Potreban alat: Šrafciger

Potreban materijal:


šarka za staklena vrata

Za montažu staklenih vrata na plakar morate da nabavite specijalne šarke za staklena vrata. Montiranje na stranice plakara je identično kao i kod običnih šarki. To važi i za podešavanje šarki.


rastavljanje šarke za staklena vrata

Šarka za staklo poseduje plastični prsten koji je učvršćen sa dva manja šrafa i koji se pre montaže staklenih vrata mora skinuti.


montiranje šarke za staklena vrata plakara

Kada postavite staklena vrata, vratite plastični prsten na mesto i učvrstite ga šrafovima. Rupe na staklu će vam probušiti staklar kod koga ste naručili vrata. Obično se postavljaju na 10 cm od kraja vrata. Ne zaboravite tom prilikom da skrenete pažnju staklaru da Vam izbuši rupe na koje će te montirati ručke za vrata.


montirana staklena vrata na plakaru

Kada ste to uradili ostaje Vam samo da postavite odgovarajuće maske na šarke, proverite da li vrata dobro zatvaraju i po potrebi malo doterate šakre.

Related articles