Montaža plafonjere za dečiju sobu

04/01/2020 Procedure 9 Views

Dečije sobe su uvek ofarbane veselim bojama, nameštaj je prilagođen dečijem uzrastu. Naravno i plafonjera mora biti u tom stilu. Evo kako smo je montirali.


Potreban alat: Bušilica, burgijačekić, probna lampa, šrafciger

Potreban materijal: šrafovi, tiplovi


kabl za luster

Pre montaže plafonjere potrebno je pripremiti provodnik kako bi se izvršilo povezivanje na električnu mrežu. Prvo isključite odgovarajući osigurač. Ukoliko posedujete automatske osigurače to ćete učiniti spuštanjem preklopnika na osiguraču ili izvrtanjem umetka ako se radi o topljivom osiguraču.  Nako toga uz pomoć glinerice, odnosno probne lampe,  uverite se da u provodniku nema struje, zatim odmerite dužinu kabla koja je potrebna, a višak odsecite. Vodite računa da ne skratite suviše kabl!!!


tri provodnika u zidu

Zatim odstranite spoljašnji omotač kabla. A zatim blankirajte sve provodnike, odnosno sa svakog provodnika uklonite izolaciju u dužini od oko 5mm.


montiranje nosača plafonjere

Nosač plafonjere postavite u položaj u kome želite da on stoji (onako kako će plafonjera stajati kada bude montirana, ali vodite računa da otvori za šrafove ne budu iznad putanje kabla koji se nalazi u plafonu jer prilikom bušenja možete doživeti električni udar, kao i oštetiti instalaciju, druge priključene aparate i samu bušilicu) i oštrim predmetom obeležite tačke gde treba probušiti rupe za šrafove.


burgija

Odaberite burgiju odgovarajuće debljine (prema tiplu)


bušenje rupe u plafonu

i izbušite rupe na obeleženim mestima.


postavljanje tipla u zid

Sledeće što treba da uradite je da postavite tiplove u rupe i ukucate ih čekićem.


montiranje nosača plafonjere

Šrafcigerom zašrafite nosač plafonjere.


spajanje plafonjere na električnu mrežu

Pričvrstite provodnike u odgovarajuće kontakte na plafonjeri.


povezivanje plafonjere na električnu mrežu

Oznaka L označava mesto gde treba spojiti fazni provodnik, N – nulti, a oznaka kod srednjeg kontakta na slici označava uzemljenje, odnosno zaštitni provodnik.


montaža plafonjere za dečiju sobu

Kada ste završili povezivanje provodnika, pričvrstite plafonjeru na nosač.


plafonjera za dečiju sobu

Zavrnite sijalice, uključite osigurač i isprobajte luster.

Related articles