Montaža antenskog konektora

09/08/2018 Procedure 14378 Views
Bilo da koristite kablovsku televiziju ili antenu, signal do Vašeg televizora dolazi koaksilnim kablom. Spoj kabla i televizora predstavlja antenski konektor. Pogledajte kako se on montira na koaksilni kabl.

Na tržištu se mogu nabaviti razne vrste konektora za koaksijalne kablove koji se koriste za prenos televizijskog signala. Tip koji je prikazan na slici je jedan od najboljih zbog ostvarivanja pouzdanog prenosa signala.


Potreban alat: Skalpel

Potreban materijal: antenski konektor, koaksijalni kabl


koaksijalni kabl i antenski konektor

Za ovaj tip je postoje muški i ženski kontakti kao i kontakti za spajanje dva koaksijalna kabla. Princip montaže je isti za sve njih i on je ovde prikazan. Uz ovo uputstvo svaki Uradi Sam majstor će vrlo lako da izvede  montažu antenskog konektora na kabl.


antenski konektor

Sam antenski konektor se sastoji iz dva dela.


antenski konektor i koaksijalni kabl

Najpre treba odmeriti koliko izolacije treba skinuti. Otprilike za dužinu hrapavog dela antenskog konektora.


sečenje izolacije koaksijalnog kabla

Skalpelom pažljivo zasecite izolaciju na obeleženom mestu tako da ne oštetite pleteni provodnik koji se nalazi ispod. To ćete najlakše uraditi ako presavijete kabl na tom mestu i samo malo ga zasečete. Pošto je napregnut rez će se sam otvoriti.


isečena izolacija koakrijalnog kabla

Kada ste isekli izolaciju duž obima kabla, odvojite odsečeni deo izolacije


skidanje izolacije koaksijalonog kabla

Prebacite pletivo preko izolacije kabla


skidanje izolacije koaksijalonog kabla

A zatim odstranite unutrašnju izolaciju tako da ostane nekoliko milimetara od opletenog provodnika, kao na slici.


montiranje antenskog konektora na koaksijalni kabl

Sada uzmite onaj deo antenskog konektora kojim ste merili koliko treba skinuti izolacije, i uvrnite ga preko opletenog provodnika.


montiranje antenskog konektora na koaksijalni kabl

Na kraju zavrnite drugi deo antenskog konektora koji može da ima različite nastavke (muški, ženski, sastavni). Primetili ste da kada jednom postavite prvi deo antenskog konektora kasnije promenom njegovog nastavka menjate i namenu konektora.


izgled montiranog antenskog konektora na koaksijalni kabl

Izgled montiranog antenskog konektora.

Related articles