Maska kuhinjskog aspiratora

20/01/2019 Improvizacije , Projekti 7347 Views
Jednostavna ideja kako napraviti masku za odvod kuhinjskog aspiratora

Prilikom izrade nove kuhinje često se dešava da je raspored elemenata drugačiji od onog kako je arhitekta predvideo. U tom slučaju dešava se da ventilacioni otvor na koji je planirano da se priključi aspirator nije ni blizu mesta na kome se postavlja aspirator. Zbog toga, ukrasni profili aspiratora ne mogu da prekriju celo odvodno crevo pa je potrebno da se nadje drugo rešenje kako bi se sakrilo odvodno crevo aspiratora.


Potreban alat: šrafilica, klešta za lim

Potreban materijal: gipsane ploče, aluminijumski profili


montaža maske kuhinjskog aspiratora

U ovoj foto priči prikazaćemo vam kako da to uradite pomoću aluminijumskih profila i gipsanih ploča. S obzirom da se u našem slučaju na plafonu kuhinje nalazi greda duž koje smo planirali da vodimo odvodno crevo aspiratora planirano je da maska sakrije crevo u delu od aspiratora do grede. Prvo smo postavili aluminijumske profile sa jedne strane…


montaža maske kuhinjskog aspiratora

…a zatim i sa druge i dodali odgovarajuću gipsanu ploču sa jedne strane…


montaža maske kuhinjskog aspiratora

…a zatim i sa druge. Na ovaj način zatvorili smo bočne stranice maske.


montaža maske kuhinjskog aspiratora

Kako bi postavili donju stranicu maske bilo je potrebno da po donjoj ivici bočne stranice koja je polukružnog oblika postavimo aluminijumski profil na koju bi zakačili “dno” maske. S obzirom da polukružne profile nije moguće nabaviti potrebno ih je napraviti. To se radi na taj način što se ravni profil zaseca na svakih 5cm. Na taj način moguće je saviti profil u potrebnom luku.


montaža maske kuhinjskog aspiratora

Kada ste napravili profile koji se mogu saviti postavite ih na gipsane strane i zašrafite ih na njih sa potrebnim brojem šrafova.


montaža maske kuhinjskog aspiratora

Sada je potrebno da postavite i nekoliko poprečnih aluminijumskih profila kako bi ste dobili oslonac gde ćete pričvrstiti “dno” maske.


montaža maske kuhinjskog aspiratora

Pre nego što zatvorite masku, ako je potrebno da nastavite odvodno crevo učinite to u prostoru maske kako se spojevi ne bi kasnije videli. Na ravnim delovima možete postaviti i kanalizacione cevi odgovarajućeg prečnika na koje ćete spojiti odvodna creva.


montaža maske kuhinjskog aspiratora

Odvodna creva se na kanalizacionu cev mogu pričvrstiti odgovarajućim šelnama. Ukoliko postavljate kanalizacione cevi u sistem odvodnih cevi aspiratora obavezno vodite računa da su nezapaljive.


montaža maske kuhinjskog aspiratora

Na slici je prikazana kompletno povezana instalacija. Sada je potrebno montirati “dno” maske. Ukoliko je polukrug maske veoma blag …


montaža maske kuhinjskog aspiratora

…gipsanu ploču je dovoljno samo malo pritisnuti rukom i ona će se oblikovati prema potrebnoj krivini. Nakon toga pritegnite “dno” šrafovima i maska je gotova. Sada vam ostaje još gletovanje i krečenje, a kako se to radi već smo objasnili u nekoj od prethodnih foto priča.

Related articles