Mašina za sudove ne izbacuje vodu

07/08/2019 Popravke 50570 Views
Jedan od najčešćih kvarova na mašini za sudove je da ne izbacuje vodu. Pogledajte koji sve uzroci mogu biti.

Jedan od najčešćih kvarova na mašini za sudove je da ne izbacuje vodu. Manifestuje se u tome da kada nakon pranja otvorite mašinu u njoj se nalazi voda. Na programima koji zahtevaju da mašina više puta dopunjava vodu može se desiti i da se voda izlije i curi iz mašine. Postoji više uzroka koji mogu dovesti do ovoga. Za neke je potrebno otvoriti mašinu kako bi ih otklonili,  dok se drugi mogu lako rešiti bez otvaranja mašine.


Potreban alat: šrafciger, digitalni unimer

Potreban materijal:


sifon

Prvi problem koji može uzrokovati da mašina ne izbacuje vodu krije se u crevu za odvod vode iz mašine odnosno u sifonu na koji je mašina priključena. U oba slučaja može se desiti da je crevo odnosno sifon zapušen i da voda zbog toga ne može da otiče. Ovo ne zahteva puno vremena pa je najbolje na početku to proveriti kako bi otklonili svaku sumnju.


ventil za mašinu za pranje sudova

U slučaju bilo kakvih radova na mašini obavezno zatvorite dovod vode iz instalacija, a po potrebi odvojte crevo za dovod vode od gradske instalacije.


donja strana mašine za pranje sudova

U slučaju da odvod nije zapušen sledeće što treba proveriti je pumpa za izbacivanje vode. Pre bilo kakvih radova važno je isključiti mašinu iz električne mreže. Pumpa se nalazi sa donje strane mašine.


rastavljanje mašine za pranje sudova

Da bi se do pumpe uopšte došlo potrebno je skinuti dno mašine. Prilikom ovoga pazite na uređaj protiv poplave koji je pričvršćen za dno (dva šrafa na sredini dna), a žicama povezan za mašinu.


skidanje pumpe mašine za pranje sudova

Kada je sve spremno, šrafcigerom,  uklonite jedan ili više šrafova koji drže pumpu.


turbina pumpe mašine za pranje sudova

Nakon vađenja pumpe sledi provera: vizuelna, mehanička i električna. Proverite da na perajima i u prostoru u kome stoji pumpa nema prljavštine koja bi mogla da onemogući rad pumpe, a onda proverite da li je rukom moguće okretati rotor pumpe. U koliko se on glatko okreće, a osećate samo otpor magneta sa ovim je sve uredu.


merenje otpornosti u namotaju pumpe za pranje sudova

Za sledeću proveru nam je potreban digitalni unimer. Električna provodnost primarnog namotaja vrši se putem ommetra. Namotaj ima između 100 i 200 oma ili slične vrednosti. Beskonačna otpornost isto kao i otpornost nula ukazuju da je namotaj neispravan (u prekidu ili kratkom spoju)


sastavljanje pumpe mašine za pranje sudova

Nakon utvrđivanja uzroka i njegovog otklanjanja (čišćenje prostora u kome pumpa radi u slučaju da ima prljavštine ili zamena pumpe u slučaju mehaničkog ili električnog kvara) pumpa se vraća na svoje mesto.


sastavljanje pumpe mašine za pranje sudova

Pumpu vratite u ležište i zaokrenite tako da je držači prihvate, a nakon toga je potrebno pritegnuti šrafove koji drže pumpu.


sastavljanje pumpe mašine za pranje sudova

Na kraju vratite električne provodnike na njihova mesta. Ponovo priključite dovod, odvod i električni priključak i mašina je spremna za upotrebu.

Related articles