Kutija za časopise od disketa

23/09/2018 Projekti 2225 Views
Većina nas ima časopise koje čuva. Uglavnom je problem naći mesto u stanu za to. Evo kako da napravite originalnu kutiju za časopise od disketa.

Većina nas ima časopise koje čuva. Uglavnom je problem naći mesto u stanu za to. Evo rešenja za to.


Potreban alat: Bušilica, šilo, sečice

Potreban materijal: diskete, plastične vezice


diskete

Flopi diskovi su se nekada intenzivno koristili za snimanje računarskih podataka. Do danas su potpuno izgubili svrhu i postali su deo istorije. Ipak, još uvek mogu da se nađu ogromne količine ovih neupotrebljivih disketa. Evo jedne od ideja kako možete da im date novu svrhu.


diskete i klipsne

Za ovaj projekat će Vam biti potrebne 42 flopi diskete i gooomila plastičnih vezica ili klipsni kako ih još neki nazivaju.


disketa

Na sebi disketa ima dve rupe koje ćemo iskoristiti za međusobno spajanje disketa ali to nije dovoljno i potrebno je da izbušimo još 6 dodatnih rupa na svakoj disketi. To je popriličan broj rupa koje treba da izbušite da bi ste napravili ovu kutiju za časopise tako da se naoružajte strpljenjem. Raspored rupa na disketi je prikazan na slici. Na svakoj strani izbušite dve rupe na udaljenosti od 5 mm od ivice diskete a istovremeno i 15 mm od susedne ivice.


bušenje diskete šilom

Pre bušenja, mesta rupa treba označiti na svim disketama. Najlakše ćete to uraditi ako napravite šablon. Disketu sa već izbušenim rupama preklopite preko diskete na kojoj se mesta rupa trebaju označiti, a zatim šilom kroz rupe prve diskete označite mesta na drugoj disketi.


bušenje diskete bušilicom

Na svakom označenom mestu bušilicom izbušite rupu. Koristite burgiju prečnika 3,5 mm. Izbušite 252 rupe i spremni ste za spajanje disketa.


rupa na disketi

Na svakoj disketi postoji mogućnost da se jedna, od one dve rupe koje postoje na diskete, zatvori. Nekada je ovo služilo kao osiguranje da se neki podaci na disketi slučajno ne presnime. Ako je rupa zatvorena sa diskete su se mogli čitati podaci ali ne i upisivati novi. Ako ste hteli nešto da snimite morali ste otvoriti ovu rupu pomeranjem klizača. Za naš projekat je potrebno da ove rupe na svim disketama budu otvorene.


spajanje disketa klipsnom

I kada smo završili sve ove pripreme možemo da krenemo sa spajanjem disketa odnosno sklapanjem kutije za časopise od disketa. Spajanje je krajnje jednostavno. Kroz rupu jedne i kroz rupu druge diskete provučemo plastičnu vezicu….


spajanje disketa klipsnom

… stegnemo je i sečicama odsečemo višak. I ovde se naoštrite strpljenjem jer ovu radnju ćete pnoviti mnogo puta pre nego što dobijete svoju kutiju.


četiri, međusobno spojene diskete

Za osnovu, odnosno pod kutije sastavite 4 diskete jedna pored druge.


tri, međusobno spojene diskete

Za bočne stranice kutije spojite dva puta po tri diskete, kao na slici.


dvanaest spojenih disketa

Da bi ste napravili prednju stranicu kutije spojite 12 disketa tako da formiraju mrežu od 4×3 diskete


spojene diskete

Pravljenje zadnje stranice počinje identično kao i pravljenje prednje, spojite diskete u formu 4×3 a onda dodajte još jedan red od 4 diskete ali ovaj red treba da bude labavo spojen sa osnovom, odnosno klipsne nemojte da stežete do kraja kako bi ovaj red mogao da se preklapa.


spojene diskete

Na ovaj red dodajte još jedan labavi red. Zadnja stranica se sastoji od 20 disketa koje formiraju mrežu od 4×5 disketa s tim da su dva poslednja reda labavo pričvršćena.


kutija za časopise od disketa

U poslednjoj fazi klipsnama treba da spojite sve stranice


kutija za časopise od disketa

I to je to. U kutiju mogu komotno da stanu časopisi standardne veličine i kutija ima preklopni poklopac kako se na časopisima ne bi sakupljala prašina.


kutija za časopise od disketa

Sve što Vam ostaje je da u kutiju stavite svoje omiljene časopise i da uživate u plodovima svog rada.

Related articles