Kopiranje slike na drvo

18/08/2018 Improvizacije , Procedure 4211 Views
Na tržištu je moguće naći lepkove za ovu namenu ali je moguće ovo uraditi i sa sredstvima kojima već raspolažete. Evo kako.

Prenošenje slike sa papira na drvo otvara nove mogućnosti. Na tržištu je moguće naći posebne hemikalije, odnosno neke vrste lepkova koje su specijalno napravljene za ove namene.


Potreban alat: Šmirgl papir, štampač

Potreban materijal: lepak za drvo, nitro razređivač


slike odštampane na papiru

Međutim, moguće je ovo uraditi i sa sredstvima kojima već raspolažete. Pogledajte kako.


šmirglanje drvene letvice

Preduslov da kopiranje slike sa papira uspe je da površina drveta bude idealno ravna. Dakle, šmirglanju i poliranju drveta posvetite pažnju. Od toga koliko je površina drveta ravna zavisi i oštrina slike koja se prenese. Druga stvar koja je preporučljiva je da se bira tvrda vrsta drveta. Kod mekih vrsta drveta primetno je „razlevanje“ boje.


slike odštampane na papiru

Kada ste sve to ispunili možete da krenete sa zanimacijom. Na laserskom štampaču isprintajte slike koje želite da iskopirate na drvo. Nije obavezno da slike budu crno-bele, ukoliko imate mogućnosti odštampajte slike u boji pa čak i fotografije. Ovde je važno napomenuti da slika mora biti odštampana na laserskom štampaču. Ink jet nemože.


nanošenje lepka na drvo

Na površinu drveta koju ste prethodno dobro izravnali šmirgl papirom i otprašili, nanesite tanak sloj vodootpornog lepka za drvo.


lepljenje papira na drvo

Zatim na to mesto zalepite sliku koju ste odštampali tako da strana papira na kojoj je odštampana slika zalepite direktno na lepak.


fiksirano drvo stolarskim stegama

Pomoću nekog ravnog predmeta istisnite sav preostali vazduh između drveta i papira. Ovo je dovoljno a ako baš hoćete da budete potpuno sigurni stavite papir i drvo u stolarske stege narednih 24 sata da se lepak u potpunosti osuši.


skidanje papira sa drveta uz pomoć vode i sunđera

Sada ide onaj deo gde postaje jasno zašto je prethodno insistirano da lepak za drvo bude vodootporan. Zbog toga što se drvo sa papirom potapa u vodu i uz pomoć sunđera ili neke krpe odstranite natopljeni papir. Faktički, papir će se lako odstraniti samo ne i onaj ofarbani sloj koji se upio u lepak.


tekst mojaradionica.com odštampano na papiru

Naravno, ovom tehnikom pored slika možete da prenosite i tekst. Ono o čemu treba da vodite računa je da tekst odštampate naopako, odnosno kao u ogledalu.


tekst www.mojaradionica.com na drvetu

Nakon lepljenja tekst će biti ispravno napisan.


nitro razređivač

Druga tehnika koju možete da koristite za kopiranje slike na drvo je uz pomoć nitro razređivača.


kopiranje slike na drvo

Kao i u prethodnom slučaju odštampanu sliku na papiru prislonite licem na drvenu površinu. Pređite krpom natopljenom nitro razređivačem preko papira i odmah uklonite papir.


kopiranje slike na drvo

Pri uklanjanju papira vodite računa da se ne pomera levo-desno da se slika ne bi razmazala. Za razliku od prethodne tehnike ovde morate da zaštitite sliku jer je sklona brisanju. To lako možete uraditi premazivanjem slike bezbojnim lakom. Generalno, i lak za kosu će biti dovoljan.

Related articles