Kako skinuti nalepnicu sa vetrobranskog stakla

18/05/2018 Procedure 8173 Views
U pojedinim zemljama, prilikom registracije kola, imate obavezu da zalepite registracionu nalepnicu na vetrobransko staklo. Evo kako najlakše da je skinete kada registracija istekne.

U pojedinim zemljama, prilikom registracije kola, imate obavezu da zalepite registracionu nalepnicu na vetrobransko staklo. Problem nastaje za godinu dana kada ponovo registrujete kola i kada morate da skinete staru da bi zalepili novu registracionu nalepnicu.


Potreban alat: žilet

Potreban materijal: medicinski alkohol, platnena krpa


nalepnica na vetrobranskom staklu

S obzirom da ove nalepnice moraju da izdrže sve promene temperature od one najniže do najviše, kao i stalnu izloženost suncu, jasno Vam je da je lepak koji je drži đavolski dobar i da neće da se odlepi ni po koju cenu. Za sve one koji su se sa ovim susreli biće korisno uputstvo kako da u nekoliko koraka skinete nalepnicu i izvršite zakonsku obavezu.


skidanje nalepnice sa vetrobranskog stakla

Pošto se sama nalepnica sastoji iz nekoliko slojeva potrebno je oštrim predmetom skinuti veći deo nalepnice. Na slici je predstavljen poseban alat namenjen baš ovoj svisi. Ovaj alat je ustvari samo plastični držač žileta. Upravo sa žiletom ćete najlakše skinuti nalepnicu.


vetrobransko staklo

Pošto skinete nalepnicu na vetrobranskom staklu će ostati tragovi lepka kojim je nalepnica bila pričvršćena za vetrobransko staklo. Da bi se nova nalepnica zalepila, površina mora biti potpuno čista.


natapanje pamučne krpe alkoholom

Tragove lepka ćete najbolje skinuti medicinskim alkoholom. Naime, lepak se dobro rastvara u alkoholu. Natopite pamučnu krpu alkoholom i…


čišćenje vetrobranskog stakla

… tako natopljenom krpom pređite nekoliko puta preko mesta gde se lepak zadržao.


lepljenje nalepnice na vetrobransko staklo

Vrlo brzo ćete ukloniti sve tragove stare nalepnice tako da možete da zalepite novu.

Related articles