Kako radi termostat za potisni bojler

12/05/2018 Kako radi? 13115 Views
U više navrata smo postavljali priče vezane za potisni bojler i pominjali važan element koji se zove termostat, termoregulator  ili termo – prekidač. Evo prilike da se objasni kako on radi.

Termostat, ili kako se još naziva i termoregulator  ili termo – prekidač,  je važan element u bojleru. Na njemu se zadaje temperatura vode u bojleru, a sa druge strane on ima i sigurnosnu ulogu.


termostat potisnog bojlera

Termostat je element na kojem se zadaje određena temperatura vode u bojleru. Zakretanjem pokretnog dela termostata u smeru kazaljke na satu zadaje se viša temperatura a u suprotnom smeru niža.


bojler

Sa spoljašnje strane potisnog bojlera termostat se prepoznaje po skali od 1 do 3 kojom se zadaje temperatura vode između 35 i 85°C.


kontakti na termostatu potisnog bojlera

Kako radi  termostat za potisni bojler? U osnovi to je prekidač koji, kada voda dostigne željenu temperaturu, prekida fazni provodnik i time isključuje grejač, čime prestaje dalje zagrevanje vode.


princip rada termostata za potisni bojler

Princip rada termostata za potisni bojler je jednostavan. Širenje gasa pomera membranu (2) koja opet deluje na električni deo(5) i time prekida dalje napajanje grejača strujom. Delom koji je na šemi označen sa brojem 1, omogućava podizanje i spuštanje membrane čime se reguliše dozvoljena temperatura.


sonda termostata potisnog bojlera

U sondi (4), koja je dalje povezana sa membranom, nalazi se gas koji se skuplja odnosno širi u zavisnosti od temperature vode u potisnom bojleru.


mesto za sonde termostata za potisni bojler

Sonda (4) se postavlja u cev koja seže duboko u potisni bojler i na taj način je okružena vodom.


membrana termostata potisnog bojlera

Membrana (2)  podseća na dva metalna tanjirića između kojih se nalazi gas. Širenjem gasa u sondi, širi se gas između ovih metalnih tanjirića i razdvaja ih.


mehanizam termostata potisnog bojlera

Širenje dva tanjirića pomera plastični deo (3) koji, opet, pomera određeni sklop u električnom delu.


električni kontakti termostata potisnog bojlera

Električni deo termostata (5) je vrlo jednostavan. Pritiskom plastičnog dela razdvajaju se kontakti (isključuje se grejač) i suprotno, skupljanjem gasa povlači se plastični deo i time se ponovo uključuje grejač.


kućište termostata potisnog bojlera

Sa spoljašnje strane kućišta termostata vidljiva je poluga kojom se zadaje temperatura (1) na termostatu


kućište termostata potisnog bojlera

Sa unutrašnje strane termostata vidi se da je to običan šraf koji gura membranu prema (ili je odaljava) električnom delu. Ukoliko se poluga zavrće, membrana je bliža električnom prekidaču i, logično, potreban je manji porast temperature i da rad grejača bude prekinut. Ovo je, dakle, slučaj male temperature vode u bojleru. Obrnuto, potrebno je jače širenje gasa da bi se kontakti razdvojili i to bi značilo veću temperaturu vode u bojleru.


delovi termostata za potisni bojler

Na ovoj slici se može videti kako su elementi međusobno raspoređeni u termostatu.

Related articles