Kako pronaći centar kružnice

02/12/2018 Procedure 11401 Views
Za deljenje kruga, za upisivanje raznih geometriskih oblika u kružnicu bitno je znati gde je centar kruga. A šta ako to neznamo. Pogledajte kako pronaći centar kružnice.

Za deljenje kruga, za upisivanje raznih geometriskih oblika u kružnicu bitno je da znamo gde se nalazi centar kruga, odnosno kružnice. Ali šta ako to neznamo gde se nalazi centar naše kružnice? Ako smo kružnicu nacrtali pomoću nekog šablona a ne pomoću šestara.  Postoji jednostavna procedura za pronalaženje centra proizvoljne kružnice, pogledajte kako se to radi.


Potreban alat: šestar, lenjir, olovka

Potreban materijal:


kružnica nacrtana na belom papiru

Uradi Sam majstor će se pre ili kasnije susresti sa ovim problemom. Kako pronaći centar kružnice koja je nacrtana pomoću nekog šablona. Na sajtu mojaradionica.com smo već objašnjavali nešto slično u foto priči kako odrediti centar kruga. U tom postu smo određivali centar nekog trodimenzionalnog okruglog tela, ovde ćemo pokazati kako pronaći centar dvodimenzionalne kružnice uz pomoć šestara.


kružnica sa jednom linijom preko nje

Prvi korak u pronalaženju centra kružnice je da, bilo gde ucrtate pravu liniju preko kružnice tako da linija preseca kružnicu u dve tačke


šestar

Zatim vrh šestara zabodite u jednu od tačaka gde prava preseca kružnicu i u otvor šestara uzmite bilo koju vrednost koja je veća od polovine rastojanja tačaka gde prava preseca kružnicu.


pravljenje oznaka šestarom

Sa jedne i druge strane prave, šestarom napravite oznake, kao na slici


pravljenje oznaka šestarom

Sada, vrh šestara zabodite u drugu tačku gde linija preseca kružnicu i, zadržavajući isti otvor šestara ponovo napravite oznake sa obe strane linije tako da se one preseku sa prethodno napravljenim oznakama.


kružnica sa dve linije koje je presecaju

Kroz preseke oznaka povucite pravu liniju. Ova linija deli kružnicu na dva potpuno jednaka dela i negde na toj liniji se nalazi centar kružnice


šestar

Da bi pronašli tačno gde se na toj liniji nalazi centar naše kružnice moramo još jednom da ponovimo prethodni postupak ali sada sa ovom novonacirtanom linijom. Zabodite vrh šestara u jednu od dve tačke u kojima linija koja deli kružnicu preseca istu i u otvor šestara uzmite rastojanje veće od polovine poluprečnika kružnice. Dakle, kao u prethodnom slučaju ovo rastojanje će biti veće od polovine rastojanja između tačaka u kojima prava preseca kružnicu.


pravljenje oznaka šestarom

Kao što smo već radili, levo i desno od prave, šestarom napravimo oznake


pravljenje oznaka šestarom

Zatim, zadržavajući isti otvor šestara, zabodemo vrh u drugu tačku i ponovo napravimo oznake levo i desno od prave tako da presečemo pretnodno nacrtane oznake.


kako pronaći centar kružnice

Sve što Vam ostaje da uradite je da kroz preseke oznaka povučete pravu liniju. U preseku ove linije i linije koju smo prethodno nacrtali nalazi se centar kružnice.

Related articles