Kako pravilno spojiti dva licnasta provodnika

20/07/2019 Procedure 11138 Views
Gotovo svako od nas se sreo, nekada, sa potrebom da spoji dva licnasta provodnika. Pogledajte kako se pravilno spajaju dva licnasta provodnika

Gotovo svako od nas se susreo, nekada, sa potrebom da spoji dva licnasta provodnika. Ako posvetite malo vremena ovome shvatićete da ima jako mnogo načina da se to uradi. Neki od načina su dobri a neki i ne. Ovde ćemo Vam pokazati način koji obezbeđuje čvrstu mehaničku vezu i izvrstan električni spoj.


Potreban alat: skalpel, lemilica, fen

Potreban materijal: termobužir, pasta za lemljenje, tinol


blankiranje licnastog provodnika

Prvo što treba da se uradi je da se blankiraju krajevi provodnika, odnosno da se skine izolacija. Za to postoje različiti alati ali ako ne posedujete ni jedan od njih to možete da uradite običnim skalpelom. Budite oprezni da ne isečete ni jednu licnu.


Dva licnasta provodnika sa kojih je skinuta izolacija na krajevima

Skinite, otprilike, 4 cm izolacije sa krajeva provodnika


termobužir

Sledeće što Vam je potrebno je termoskupljajući bužir. To je posebna vrsta izolacije koja se skuplja na toploti. Na kraju ove foto priče videćete koliko je korisna ta osobina. Termobužir, obično, može da se nađe kao namotaj u kome ima nekoliko metara. Potrebno je da ova izolacija prelazi bar 1 cm sa svake strane spoja. Dakle, provodnike smo blankirali u dužini od 4 cm a dužina termobužira će biti 6 cm.


postavljanje termobužira

Termobužir navucite na jedan od dva provodnika koji spajate i povucite ga što dalje od kraja provodnika.


ukrštena dva licnasta provodnika

Sada ide spajanje. Ukrstite neizolovane delove provodnika kao na slici. Obratite pažnju da se ne ukrštavaju baš na sredini već je spoj malo bliži izolacini.


namotavanje jednog licnastog provodnika oko drugog

Zatim kraj jednog provodnika počnite da namotavate oko drugog provodnika prema izolaciji, kao na slici


nastavljanje licnastih provodnika

Namotavajte ga sve dok dođete do izolacije. Namotaj ne sme da pređe na izolaciju


spajanje licnastih provodnika

Sada namotajte drugu stranu po istom principu.


dva blankirana licnasta provodnika

Postoji još jedna verzija ovog načina. Mada nećete pogrešiti ni sa prethodnim. Ovan način podrazumeva da se licne naizolovanog dela provodnika razdvoje.


spoj dva licnasta provodnika

A zatim se ukrste tako što će licne dva porvodnika međusobno pomešati, kao na slici. Dalji postupak je isti kao što je već pokazano.


nanošenje paste za lemljenje na spoj dva licnasta provodnika

Na ovaj način ste već nastavili provodnike. Možete izolovati spoj izolir trakom ili termobužirom i to je to. Ali ako hoćete da budete profesionalci onda spoj treba da se zalemi. Da bi to uradili neophodno je da spoj licnastih provodnika premažete sa pastom za lemljenje


lemljenje licnastih provodnika

a zatim vruć vrh lemilice prislonite sa donje strane spoja i sačekate da se licne dovoljno ugreju. Kada je spoj dovoljno ugrejan prislonite žicu za lemljenje. Videćete da se kalaj momentalno topi i ulazi između licni. Na početku smo napomenuli da se termobužir navuče na provodnik što dalje od kraja provodnika. To je bilo iz ovog razloga. S obzirom da se prilikom lemljenja licnasti provodnik zagreva termobužir bi se skupio ukoliko bi bio blizu mesta lemljenja.


zalemljen spoj dva licnasta provodinika

Spoj mora da bude ovakav kao što je prikazano na slici. Da bude potpuno presvučen lemom, da se mogu prepoznati konture licni i da spoj zadrži debljinu. Nije dobro ako ima mesta koja se nisu zalemila ili se na površini pojave kuglice lema i slično.


postavljanje termobužira na spoj dva licnasta provodnika

I gotovo da ste završili posao. Još treba da navučete termobužir na spoj dva licnasta kabla


zagrejavanje termobužira sa fenom na vrući vazduh

I uz pomoć fena sa vrućim vazduhom da zagrejete termobužir. Pod dejstvom vrućeg vazduha termobužir se skuplja oko spoja poprimajući oblik provodnika. Ukoliko nemate fen sa vrućim vazduhom ili spajate provodnike negde gde ne možete da uključite fen, termobužir možete da aktivirate i upaljačem. Spoj ste mogli da izolujete i izolir trakom. Prednost termobužira je što je on vodonepropustan ako se dobro postavi. Čak pre navlačenja termobužira spoj možete da namažete silikonom. U tom slučaju ste sigurni da spoj ne može da dođe u kontakt sa vodom.

Related articles