Filament za 3D štampač

27/01/2019 Ostalo 6131 Views
Saznajte još nešto o 3D štampi i filamentu, plastici koja se koristi u 3D štampi

U postu pod nazivom 3D štampa-uvod smo objasnili šta je to 3D štampa i šta sve možete da napravite pomoću ovog štampača. Da bi 3D štampač mogao da odštampa neki trodimenzionalni predmet potreban mu je filament (u slobodnom prevodu punjenje).


filament u 3D štampi

Filament je u stvari žica od plastike ili nekog drugog materjala koju 3D štampač topi i od istopljenog materjala izliva odnosno “štampa” trodimenzionalne predmete. U zavisnosti od toga šta štampamo koristićemo odgovarajuću vrstu filamenta kako bi predmet koji izrađujemo imao odgovarajuće, željene karakteristike.


filament u 3D štampi

Materjali od kojih se proizvodi filament za 3D štampače su: PLA, ABS, PVA, PET, PETT, HIPS, Nylon, Wood, Sandstone, Metal, Magnetic Iron PLA (PLA sa magnetnim svojstvima), Conductive PLA (PLA koja može da provodi struju), Carbon Fiber, Flexible/TPE (savitljivi filament), Glow in the dark (Filament koji svetli u mraku)…
Karakteristike najzastupljenijih filamenta su:
PLA: Ovaj filament je biorazgradiv tako da štiti okolinu. Topi se na 190 do 230 stepeni Celzijusa. Najčešće se koristi za izradu prototipova delova. S obzirom na to da je materijal biokompatibilan sa ljudskim telom od njega se izrađuju različiti implanti. Jedan je od najčešće korišćenih filamenata. Može se nabaviti u debljini od 1,75mm i 3mm.Ne ispušta nikakav miris prilikom topljenja.
ABS: Od ovog filamenta se prave izuzetno izdržljivi delovi. Nije težak za štampu. Zahteva višu temperaturu topljenja nego PLA, obično od 210 do 260 stepeni Celzijusa. Koristi se prilikom 3D štampe, instrumenata, sportske opreme, delova koji treba da budu otporni na padove, drške noževa, držača za mobilne telefone za kola, igračaka… Može se nabaviti u debljini od 1,75mm i 3mm.
PVA i HIPS: Ove dve vrste filamenta se najčešće ne koriste za 3D štampu predmeta koji su nam potrebni već se koriste da popune šupljine u predmetu. Naime, u koliko predmet ima puno velikih šupljina koristeći 3D štampač sa dve glave, glavni predmet štampamo PLA ili ABS filamentom, dok šupljine u njemu štampamo PVA ili HIPS filamentom. Neophodno je da prilikom štampe popunjavamo i šupljine jer gornji slojevi moraju stajati na nečemu. Kada se 3D štampa završi predmet potapamo u vodu i na taj način uklanjamo materijal iz šupljina dok nam ostaje “očišćen” glavni predmet. Topi se na 180 do 230 stepeni Celzijusa. Može se nabaviti u debljini od 1,75mm i 3mm.
PET: ovaj materijal je svima dobro poznat jer se od njega prave plastične flaše (PET ambalaža). Ovaj materijal je u izvornom stanju bezbojan i potpuno providan, međutim prilikom grejanja i hlađenja menja se njegova prozirnost. Ovo je poprilično tvrd materijal otporan na lomljnje pa je pogodan za izradu tanjih i manjih predmeta. Generalno PET je dobar materijal za 3D štampu koji ima poprilično širok opseg temperatura topljenja od 170 do 230 stepeni Celzijusovih. Posebno je pogodan za 3D štampu posuda koje će se koristiti za čuvanje hrane s obzirom na to da je ovaj materijal odobren za tu namenu.
TPE: ovo je jeoma savitljiv materijal, podseća na gumu jer se nakon savijanja vraća u prvobitan položaj. Temperatura štampe za ovaj materijal je u opsegu 210 do 230 stepeni Celzijusovij. Ima dobra elastična svojstva i visoku otpornost na abraziju. Lako se hvata za podlogu, a slojevi se dobro drže jedan za drugi. Materijal ne sadrži toksične materije ali se ne preporučuje za izradu posuda za hranu.Može se nabaviti u debljini od 1,75mm i 3mm.


filament u 3D štampi

Pored opisanih karakteristika pomenutih materjala one mogu biti i dodatno unapređene npr: PLA i ABS se mogu naću u velikom spektru boja, mogu se takođe naći u varijanti da nakon štampe predmeti svetle u mraku, da izgledaju kao da su napravljeni od drveta itd.

Related articles