Dupla utičnica

25/05/2018 Popravke 11506 Views
Ukoliko imate problem manjka utičnica i želite da taj problem rešite na estetski prihvatljiv način, onda je vreme da zamenite običnu utičnicu sa duplom.

Za stanove i kuće koji su starije gradnje karakteristično je da u prostorijama postoji mali broj utičnica. To je razumljivo jer u to vreme nije bilo mnogo potrošača pa nije ni postojala potreba za više utičnica. Razvoj tehnike i dostupnost raznih uređaja koji rade na struju nameću potrebu za mnogo većim brojem utičnica. Ugradnjom duplih utičnica na mesto postojećih problem ćete prepoloviti.


Potreban alat: glinerica

Potreban materijal:


Razdelnik za utičnice

Ukoliko imate ovakav problem i želite da ga rešite na estetski prihvatljiv način, onda je vreme da zamenite običnu utičnicu sa duplom utičnicom.


dupla utičnica

Dupla utičnica je suštinski ista kao i šuko utičnica. Ako otpustite dva šrafa koja se nalaze sa prednje strane utičnice


rastavljena dupla utičnica

Videćete da je telo principijelno identično šuko utičnici i da sva pravila koja važe za njeno montiranje, važe i za montiranje duple utičnice. Predlažem da pogledate postupak zamene šuko utičnice i da ga primenite kod ugradnje duple utičnice.


dupla utičnica

Duplu utičnicu možete da montirate horizontalno ili vertikalno. Po Vašem izboru.

Related articles