Čeono lepljenje dasaka

26/04/2018 Procedure 14313 Views
Kod mnogih projekata potrebna Vam je daska veće širine nego što su standardne. Potrebnu širinu dobijate čeonim spajanjem dve ili više dasaka. Pogledajte kako se to radi.

Čeono spajanje dasaka je česta procedura kada radite sa drvetom. Kod mnogih projekata potrebna Vam je daska veće širine nego što su standardne. Potrebnu širinu dobijate čeonim spajanjem dve ili više dasaka.


Potreban alat: Ručno rende, olovka, kombinovani ljenjir, šilo, sečice, bušilica, stolarske stege

Potreban materijal: Čačkalica, lepak za drvo, daske


dve daske, jedna pored druge

Površine se moraju obraditi kako se ne bi stvarali vazdušni džepovi prilikom lepljenja

Na početku potrebno je obraditi površine koje će se spojiti. Te površine moraju biti potpuno ravne. Kod grubih površina mogu se pojaviti mnogobrojni vazdušni džepovi koji prouzrokuju neravnomerno lepljenje i slab spoj.


obrada drveta pomoću ručnog renda

Za izravnavanje površina, najbolje je koristiti ručno rende ili električno rende. U stolarsku stegu postavite obe daske koje lepite tako da površine koje se lepe budu jedna pored druge. Uz pomoć ručnog rende obrađujte obe površine istovremeno.


Uklapanje dve daske

Nije bitno da li su obrađene površine pod 90 stepeni

Pri ovakoj obradi nije bitno da li su obrađene površine „pod 90 stepeni“ u odnosu na površinu daske, jer će se površine koje su ovako obrađujete savršeno uklopiti. Pri samom lepljenju, lepak se ponaša kao lubrikant pri spajanju i daske lako klize pre nego što lepak „uhvati“ posledica toga može biti da na kraju nemate idealno poravnate ivice dasaka. Za rešavanje ovog problema ima jedan jednostavan trik.


crtanje linije grafitnom olovkom na drvetu

Položite obe daske na ravnu površinu i spojite ih onako kako bi trebale da budu zalepljene. Na dva mesta, grafitnom olovkom, nacrtajte linije preko obe daske u zoni spoja, kao na slici.


Obeležavnje mesta na dasci grafitnom olovkom

Uz pomoć kombinovanog lenjira prenesite linije na lepljenu površinu kod obe daske


Obeležavnje mesta na dasci grafitnom olovkom

Odaberite na kombinovanom lenjiru dužinu koja je otprilike sredina lepljene površine na dasci (ne mora da bude tačno sredina) i prenesite tu dužinu od ivice daske na sve obeležene linije iz prethodnog koraka.


bušenje rupe u drvetu pomoću šila

Šilom obeležite tačke u preseku ovih linija.


drvena čačkalica

Kada ste šilom obeležili tačke, sledeće što Vam treba su drvene čačkalice.


Skratite čačkalice tako što ćete odseći zaoštrene vrhove


Burgija pored drvene čačkalice

A zatim pronađite burgije istog prečnika kao što su čačkalice.


Bušenje rupe u drvetu pomoću bušilice

Odabranom burgijom i bušilicom izbušite dasku na mestima koja ste označili šilom


postavljanje čačkalice u rupu na drvetu

U obe rupe na jednoj dasci postavite po jednu čačkalicu.


dve daske

Pre lepljenja sastavite daske i proverite kako se uklapaju. Ako ste precizno uradili sve prethodne korake dve daske se savršeno uklapaju plus, čačkalice će daske držati na mestu i neće im dozvoliti pomeranje prilikom lepljenja.


nanošenje lepka za drvo na ivicu daske

Dalje je sve lako, na površinu nanesite lepak da drvo


razmazivanje lepka za drvno na ivicu daske

lepak za drvo naneti na celu površinu sastava

I razmažite ga celom površinom u tankom sloju. Neki majstori ne razmazuju lepak što nije ispravan postupak. Veća površina pod lepkom obezbeđuje čvršći spoj.


Daske stegnute stolarskim stegama

fiksirajte daske i ostavite 24 sata

Na kraju ostaje da spojite ivice dasaka koje na koje je nanešen lepak i fiksirate ih pomoću stolarskih stega. Još jedna napomena, prilikom stezanja stolarskim stegama ne treba preterivati jer će sav lepak biti istisnut između drvenih površina. Stege treba dotezati toliko da su daske fiksirane u željenom položaju. Nakon sušenja lepka od 24 sata dobijate dasku duplo veće širine.

Related articles