Beskonačna virbla

13/11/2019 Popravke , Procedure 11194 Views

Kapljanje vode iz česme je nešto što verovatno može da iznervira i najsmirenije. Medjutim, mnogi ljudi danima trpe i slušaju dosadno kapljanje dok razmišljaju da li to može da se popravi i koliko košta, kog vodoinstalatera da pozovu, da li da zovu prijatelja da im to popravi besplatno…


Potreban alat:,šrafciger,  klešta (papagajke)

Potreban materijal: virbla


česma

Nema razloga za ovoliko razmišljanja, problem se rešava za nekoliko minuta …pogledajte kako:


skidanje ukrasne maske sa česme

Prvo je potrebno onemogućiti dotok vode iz vodovodne instalacije u česmu što će se postići zavrtanjem ventila. U slučaju da imate protočni bojler potrebno je da zavrnete jedan ventil, a u slučaju da topla voda dotiče iz velikog potisnog bojlera u kupatilu potrebno je da zavrnete dva ventila jedan za hladnu i jedan za toplu vodu. Po zavrtanju ventila, odvrtanjem slavine proverite da li ima vode u instalacijama. Ako nema ukrasnu masku skinite tako što ćete je povući ka sebi.


odvrtanje virble sa česme uz pomoć klešta

Kleštima ili ključem odvrnite staru virblu.


postavljanje beskonačene virble u česmu

Novu virblu stavite u otvor i zategnite rukom.


beskonačna virbla

Pre ugradnje proverite da li je plavi zavrtanj odvrnut do kraja. Ako nije odvrnite ga jer u suprotnom gumica neće moći da nalegne na telo česme.


zavrtanje beskonačne virble u česmu

Zategnite virblu kleštima ili ključem, ali pažljivo jer je plastična i lako se može oštetiti. U većini slučajeva biće dovoljno da posle zatezanja rukom, klještima zaokrenete virblu za još četvrtinu ili pola kruga.


postavljanje beskonačne virble u česmu

Sada rukom zategnite plavi prsten koliko je to moguće.


montiranje beskonačne  virble

Postavite ukrasni poklopac i montaža je završena.


skidanje plastične maske sa virble

Na ovoj slici prikazano je kako demontirati ukrasni poklopac na metalnim virblama. Potrebno je, pomoću šrafcigera skinuti plavu ukrasnu masku, odvrnuti šraf i skinuti ukrasni poklopac. Dalje je procedura potpuno ista kao u opisanom slučaju.


šala

… i ako posao ne shvatite suviše ozbiljno…


česma

…sve će biti brzo i lako gotovo.

Related articles