Anker za beton

06/04/2018 Alati i materijali 10915 Views
Anker za beton je najpouzdanije sredstvo kojim ćete na zidove okačiti i najteže stvari. Možete ga shvatiti kao jednu vrstu tipla i šrafa.

Anker za beton je najpouzdanije sredstvo kojim ćete na zidove okačiti i najteže stvari. Možete ga shvatiti kao jednu vrstu tipla i šrafa. Proizvode se u obliku kuke, običnog šrafa, okasti i slično.


Anker za beton

U prodavnicama šrafovske robe dostupni su ankeri za beton u raznim dimenzijama. Za različite vrste tereta biraju se različite dužine i širine ankera za beton.


Anker za beton

Sama konstrukcija ankera za beton je jednostavna. Sastoji se od šrafa, metalne oplate i jednog klina. Umesto šrafa može se koristiti navojna šipka određenog prečnika i tako anker za beton prilagoditi nekim specifičnim zahtevima kao što je viseća polica za knjige


Anker za beton

Princip samog učvršćivanja je vrlo lako objasniti. Anker za beton se postavlja u zid tako što se bušilicom izbuši rupa određenog prečnika i malo veće dubine od same dužine. Postavi se u nju anker za beton, a zatim se steže šraf. Pri tome klin u svom kretanju prema šrafu širi metalnu oplatu oko sebe koja se zaglavljuje u zidu. Kada ga učvrstimo možemo biti sigurni u njega jer što većom silom delujemo na njega da ga iščupamo, konus sve više širi metalni omotač koji se sve većom silom odupire tome u zidu. Mana ovog ankera je što ga je moguće koristiti isključivo u betonskim zidovima. To je obavezno zbog velike sile kojom deluje na okolinu. Slabiji zidovi (cigla, blok) naprosto bi se smrvili i anker za beton bi ispao iz rupe.

Related articles