Tag "pomagalo"

Pomagalo za određivanje sredine

06/10/2018 126 Views

Da bi povukli liniju kroz sredinu neke letvice potrebno Vam je nekoliko merenja lenjir… i ako to morate da uradite više puta …. Evo pomagalo koje to radi u jednom potezu.

Pomagalo za spajanje pod uglom

09/08/2018 192 Views

Svaki Uradi Sam majstor je imao potrebu spanja nekih pločastih materijala pod pravim uglom. Evo jedne velike pomoći u tom poslu.

Pomagalo za pravljenje spoja čep-rupa

20/04/2018 333 Views

Jedan od najjačih spojeva za drvo je spoj čep-rupa. Uz pomoć glodalice i pomagala koje Vam predstavljamo posao će Vam biti pravo zadovoljstvo